Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972191 Link tải miễn phí tài lệu cho ae


TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU

Phần A Tiêu chuẩn chất Lượng đóng mới và sửa chữa khiếm khuyết trong đóng
mới tàu biển.

Phần B Tiêu Chuẩn Chất Lượng trong sửa chữa tàu biển đang khai thác.
Tiêu chuẩn chất lượng đóng mới và sửa chữa (Shipbuilding and Repair Quality Standard) là
một trong số những tiêu chuẩn quan trọng của Hiêp hội các Tổ chức Phân cấp Quốc tế gọi tắt là
IACS (International Association of Classification Societies). Tiêu chuẩn gồm 2 phần chính:
Phần A - Tiêu chuẩn chất lượng đóng mới và sửa chữa khiếm khuyết trong đóng mới - đưa ra
các tiêu chuẩn cho việc gia công chi tiết, hàn, lăp ráp và sửa chữa những khiếm khuyết trong
đóng mới.(Phần thân tàu)
Phần B: Tiêu chuẩn chất lượng trong sửa chữa tàu biển đang khai thác - giới thiệu các tiêu
chuẩn, phương pháp sửa chữa cac hư hỏng thường gặp đối với tàu đang khai thác như sửa
chữa vết nứt, vết mòn rỗ, cách thay tôn..vv..(Phần thân tàu)
Qua nghiên cứu, chúng tui thấy Tiêu chuẩn này thực sự cần thiết đối với các nhà máy, các
xưởng đóng mới và sửa chữa tàu tại Việt nam đặc biệt là khi chúng ta chưa có tiêu chuẩn quốc gia
hay tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực này.
Chi cục Đăng kiểm số 10 biên dịch tiêu chuẩn từ nguyên bản tiếng Anh ra tiếng Việt Nam
giúp cho việc sử dụng tiêu chuẩn đưởc rộng rãi hơn, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đóng
mới và sửa chữa tàu biển tại Việt Nam.
Chúng tui mong nhận được các ý kiến đóng góp để hiệu chỉnh bản dịch được tốt hơn.
PHẦN A : TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA KHIẾM
KHUYẾT TRONG ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN.

Nội Dung
1. Phạm vi
2. Các yêu cầu chung đối với đóng mới
3. Chứng chỉ thợ hàn và qui trình hàn
3.1 Chứng chỉ thợ hàn
3.2 Chứng chỉ qui trình hàn
3.3 Chứng chỉ kĩ thuật viên kiểm tra không phá huỷ
4. Vật liệu
4.1 Vật liệu của các thành phần kết cấu thân tàu
4.2 Dung sai chiều dày cho phép
4.3 Trạng thái bề mặt
5. Cắt
5.1 Cắt bằng khí
5.2 Cắt bằng hồ quang
5.3 Cắt bằng tia Laser
6. Phương pháp chế tạo và độ bằng phẳng
6.1 Mã và cơ cấu dọc bẻ mép
6.2 Chi tiết chế tạo bằng thép tấm hàn
6.3 Vách ngang dạng sóng(corrugrated bulkheads)
6.4 Cột chống, mã và nẹp gia cường
6.5 Nhiệt độ cao nhất trên bề mặt khi gia nhiệt theo đường(line heating)
6.6 Lắp ghép tổng đoạn
6.7 Lắp ghép phân đoạn đặc biệt
6.8 Độ chính xác về hình dáng
6.9 Độ phẳng của tôn giữa các cơ cấu
6.10 Độ phẳng của tôn với các cơ cấu
7. Sự thẳng hàng
8. Các cơ cấu hàn
8.1Chuẩn bị mép hàn đấu đầu (hàn tay)
8.2 Chuẩn bị mép hàn góc (hàn tay)
8.3 Hình dáng của mối hàn đấu đầu và mối hàn góc
8.4 Hàn chồng mép, hàn đinh, hàn lỗ
8.5 Khoảng cách giữa các đường hàn
8.6 Hàn tự động
9. Sửa chữa
9.1 Sửa chữa sự không thẳng hàng
9.2 Sửa chữa mép hàn của mối hàn đấu dầu (hàn tay)
9.3 Sửa chữa mép hàn của mối hàn góc (hàn tay)
9.4 Sửa chữa hình dáng của mối hàn đấu đầu và mối hàn góc
9.5 Sửa chữa khoảng cách giữa các mối hàn
9.6 Sửa chữa các lỗ khoét sai
9.7 Sửa chữa bằng thay thế cục bộ
9.8 Sửa chữa bề mặt mối hàn .
1. Phạm vi
1.1 Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các tiêu chuẩn chất lượng đối với đóng mới kết cấu thân
tàu và các tiêu chuẩn về sửa chữa chúng khi chúng không đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn này nói chung áp dụng cho:
- các loại tàu truyền thống,
- các phần thân tàu là đối tượng của qui phạm của Đăng kiểm,
- các kết cấu thân tàu được đóng bằng thép kết cấu thân tàu có độ bền thường và cao.
Việc áp dụng tiêu chuẩn này trong tất cả mọi trường hợp phải được sự đồng ý của Đăng kiểm.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với đóng mới :
- các tàu đặc biệt ví dụ như tàu chở khí,
- các kết cấu chế tạo bằng thép không gỉ, bằng loại thép hay cấp thép đặc biệt.
1.2 Tiêu chuẩn này đề cập đến các phương pháp đóng mới thông dụng và đưa ra hướng dẫn về tiêu
chuẩn chất lượng cho hầu hết các vấn đề quan trọng trong đóng mới.Trừ khi được đưa ra một cách
cụ thể ở một số mục trong tiêu chuẩn này, về nguyên tắc mức độ công nghệ nêu ra trong tiêu chuẩn
này được chấp nhận cho các cơ cấu chính và cơ cấu phụ của các thiết kế truyền thống. Tuy nhiên
đối với các khu vực thân tàu chịu ứng suất cao và nguy hiểm đòi hỏi phải áp dụng tiêu chuẩn khắt
khe hơn và phải được sự đồng ý của Đăng kiểm trong mỗi trường hợp. Xem thêm tài liệu tham khảo
số 1,2 và 3 về việc đánh giá kết cấu thân tàu và các thành phần kết cấu.
1.3 Các chi tiết khác liên quan đến kết cấu hay qui trình sản xuất không được đề cập đến trong tiêu
chuẩn này phải được Đăng kiểm duyệt dựa theo các tiêu chuẩn và các qui trình đã được công nhận.
1.4 Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia hoăc tiêu chuẩn ngành
được Đăng kiểm chấp nhận.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu
Giáo trình Tổ chức sửa chữa và lên đà tàu
Tiêu chuẩn chất lượng đóng mới và sửa chữa tàu thủy
Giáo trình Công nghệ đóng và sữa chữa tàu thủy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement