Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970388 Chia sẻ cho các bạn luận văn

Mở đầu
1 Tính cấp thiết của đề tài
Cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill) được nhập nội vào nước ta hơn
100 năm trước. Hiện nay, bằng con đường nhập nội giống, chúng ta còn thu thập
được một tập đoàn gen khoảng 1000 mẫu giống cà chua khác nhau, tập trung ở các
Viện nghiên cứu, các trường Đại học và các tỉnh...
Với điều kiện khí hậu Việt Nam, cà chua là một cây rau chủ lực có diện tích
trồng ngày càng tăng. Cà chua được trồng ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. ở
nước ta, diện tích trồng cà chua hiện nay đạt khoảng 20.000 ha với năng suất hiện
nay khoảng 30 tấn/ ha (Trần Khắc Thi, 2005)[25]. Vào những năm 1980 diện tích
trồng cà chua đạt 100.000 ha (Ngô Thị Hạnh, 2001)[4]. Cây cà chua được trồng vào
vụ Đông-Xuân, Xuân-Hè, Thu-Đông (từ tháng 9 đến tháng 4 ở miền Bắc và tháng
11 đến tháng 4 năm sau ở miền Nam). Riêng tại Lâm đồng, cà chua được trồng
quanh năm, do vụ Đông-Xuân có thời tiết thích hợp mọi nơi đều trồng được, ở đây
năng suất cà chua có thể đạt 40-60 tấn/ha. Ngược lại vụ Xuân-Hè, miền Bắc có
khoảng 6 -7 tháng (từ tháng 4 đến tháng 9) và miền Nam có khoảng 7-8 tháng (từ
tháng 5 đến tháng 12) là những tháng rất khó trồng, do điều kiện thời tiết nóng ẩm,
mưa nhiều là những điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh phát sinh gây hại cả
trong điều kiện vườn ươm và ngoài đồng ruộng như: Mốc sương (Phytophtora
infestans), thối Fusarium, thối cổ rễ và thối rễ do Rhizostonia solani và Pythium,
bệnh thối Verticilium, Alternaria, bệnh đốm (Stemphylium solani và nhiều bệnh
nấm hại khác. Ngoài ra chúng còn bị nhiều loại bệnh vi khuẩn và virus gây hại
nghiêm trọng như: Erwinia, Streptomyces, Ralstonia solanacearum, Clavibacter
michiganensís, sepedonicus và PVY, ToLRV, PVX, PVM, TMV, ToMV, TSWV, CMV,
đặc biệt hai bệnh virus TMV và ToMV là hai bệnh lan truyền qua hạt. Các loại bệnh
hại này không chỉ ảnh hưởng lên năng suất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng lên chất
lượng quả, giảm khả năng thương phẩm. Vì thế, hàng năm những người sản xuất cà
chua đ0 phải sử dụng một lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) rất lớn, để bảo vệ năng
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn tiến sĩ nụng nghiệp ............ 2
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn tiến sĩ nụng nghiệp ........... 2
suất và chất lượng sản phẩm. Việc sử dụng thuốc BVTV một cách thiếu thận trọng,
đặc biệt là thuốc trừ nấm hại đ0 gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, làm ô nhiễm môi
trường sống gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng,
làm huỷ diệt các sinh vật có ích trong đất, nước và làm cho các loại vi sinh vật kháng
thuốc, bệnh hại tỏ ra hung h0n hơn. Như vậy việc phòng trừ và quản lý chúng khó
khăn hơn (Trần Văn Lài, 2005) [10]
Những giống cà chua có khả năng kháng được nhiều loại bệnh khác nhau sẽ
giúp rất nhiều cho ngành sản xuất cà chua nói chung, đây là vấn đề có ý nghĩa lớn
trong nông nghiệp. Vì vậy, chúng được sự quan tâm rất lớn của nhiều nhà chọn
giống cà chua trên thế giới đồng thời cũng cần có sự tham gia đóng góp tích cực của
nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Chuyển gen là một biện pháp bổ sung cho chọn tạo giống truyền thống, có
thể giúp cho việc mở rộng các nguồn gen có lợi sang các giống khác. Công nghệ
chuyển gen cũng cung cấp lợi thế trong việc chuyển một gen đơn hay thậm chí các
gen số lượng, tránh được những khó khăn mà phương pháp chọn tạo giống truyền
thống phải đương đầu.
Cho đến nay, các nhà khoa học đ0 chuyển thành công một số gen vào cà chua
nhằm tạo ra những giống cà chua có năng suất và chất lượng cao. Các vector đ0
được cắt, sửa chữa có tiềm năng to lớn tiếp tục bổ sung cho phương pháp chuyển
gen qua Agrobacterium. (Frary và Earle, 1996)[58],
Chính vì vậy, chúng tui thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh
nấm vào một số giống cà chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens”
2 Mục tiêu của đề tài
Xác định các môi trường nuôi cấy, tái sinh cây, thiết lập hệ thống biến nạp
các gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens nhằm thu nhận các cây tái
sinh mang các gen chuyển ở một số giống cà chua.
3 ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
3.1. Đ0 xác định được các điều kiện và qui trình tái sinh cây cà chua in vitro ứng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement