Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969220 Link tải miễn phí luận án

Khảo sát hiệu lực của nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) trên sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) trong điều kiện phòng thí nghiệm


TÓM LƯỢC
Đề tài “Khảo sát hiệu lực của nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin)
trên sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) trong điều kiện phòng thí
nghiệm” đã được thực hiện tại phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh học, Bộ môn
Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần
Thơ từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012 với mục tiêu tìm ra giải pháp
hạn chế đến mức thấp nhất sự phát sinh và gây hại của sùng khoai lang bằng biện
pháp sinh học đã thu được những kết quả sau:
Nấm xanh Metarhizium anisopliae cho hiệu quả gây chết thành trùng sùng
khoai lang cao hơn nấm trắng Beauveria bassiana và nấm tím Paecilomyces sp.,
đạt 100% sau 7 ngày sau khi chủng nấm.
Nấm xanh Metarhizium anisopliae Nồng độ 109
bào tử/ml cho hiệu quả gây
chết thành trùng sùng khoai lang cao nhất, 100% sau 5 ngày chủng nấm.
Nấm xanh Metarhizium anisopliae được phân lập từ bọ cách cứng hại dừa
cho hiệu quả gây chết thành trùng sùng khoai lang cao nhất, 100% sau 5 ngày
chủng nấm.
Nấm xanh Metarhizium anisopliae ở dạng nấm tươi cho hiệu quả lây nhiễm
cao nhất trong quần thể thành trùng sùng khoai lang được chọn ngẫu nhiên, đạt
hiệu quả 100% sau 18 ngày chủng nấm.
Nấm xanh Metarhizium anisopliae ở dạng nấm tươi cho hiệu quả gây chết
thành trùng sùng khoai lang cao nhất, đạt 100% sau 12 ngày xử lý.

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC ....................................................................................................... TRANG
MỤC LỤC .............................................................................................................. viii
DANH SÁCH HÌNH ................................................................................................ x
DANH SÁCH BẢNG .............................................................................................. xi
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. xii
Chương 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................... 3
1.1 NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TÍNH THỰC VẬT CỦA KHOAI
LANG (Ipomoea batatus Poir) ................................................................................ 3
1.1.1 Nguồn gốc, phân loại ........................................................................................ 3
1.1.2 Đặc điểm thực vật ............................................................................................. 3
1.2 SÙNG KHOAI LANG (Cylas formicarius Fabricius) .................................. 4
1.2.1 Đặc điểm phân bố ............................................................................................. 4
1.2.2 Phân loại ............................................................................................................ 4
1.2.3 Đặc điểm hình thái và sinh học ........................................................................ 5
1.2.4 Tập quán sinh sống ........................................................................................... 7
1.2.5 Cách gây hại và triệu chứng gây hại ............................................................... 8
1.2.6 Thiên dịch của sùng khoai lang ....................................................................... 9
1.2.7 Biện pháp phòng trị ........................................................................................ 10
1.3 NẤM XANH (Metarhizium anisopliae) ......................................................... 10
1.3.1 Nguồn gốc, phân loại, phân bố ...................................................................... 10
1.3.2 Đặc điểm ......................................................................................................... 11
1.3.3 Cơ chế tác động .............................................................................................. 12
1.3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của nấm xanh
Metarhizium anisopliae ........................................................................................... 13
1.4 NẤM TRẮNG (Beauveria bassiana) ............................................................. 14
1.4.1 Nguồn gốc, phân loại, phân bố ...................................................................... 14
1.4.2 Đặc điểm ......................................................................................................... 14
1.4.3 Cơ chế tác động .............................................................................................. 15
1.5 NẤM TÍM (Paecilomyces sp.) ........................................................................ 16
1.5.1 Nguồn gốc, phân loại, phân bố ...................................................................... 16
1.5.2 Đặc điểm ......................................................................................................... 16
1.5.3 Cơ chế tác động .............................................................................................. 17
1.6 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ỨNG VÀ DỤNG NẤM KÝ SINH TRÊN
SÙNG KHOAI LANG ........................................................................................... 17
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement