Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969214 Link tải miễn phí luận án Khảo sát khả năng sinh bào tử trong chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae Sorokin trên hai nền cơ chất gạo và tấm

TÓM LƯỢC
Thí nghiệm nhằm mục tiêu tìm môi trường cơ chất thích hợp cho việc sản
xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae thu ñược lượng bào tử nhiều nhất
trong thời gian ngắn và khả năng duy trì mật số bào tử cao; khảo sát tỷ lệ nhiễm khi
sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae cấp 2 từ chế phẩm nấm xanh
Metarhizium anisopliae cấp 1 nhằm hạ giá thành chế phẩm và rút ngắn thời gian
nuôi cấy. Qua thí nghiệm ñược kết quả sau:
 Có thể dùng dung dịch chứa bào tử nấm Ma ñể sản xuất chế phẩm nấm
Ma với mật số ổn ñịnh là 109
bào tử/g chế phẩm. Nghiệm thức 9 NSKL thích hợp
nhất ñể sản xuất chế phẩm nấm Ma vì có tỷ lệ tạp nhiễm thấp nhất.
 Ta có thể rút ngắn thời gian sản xuất chế phẩm từ 10 – 14 ngày khi
dùng môi trường SDAY3 lỏng ñể nuôi cấy so sử dụng môi trường SDAY3 ñặc.
 Các nghiệm thức nước có thêm hàm lượng CaCO3 (5%) có tỷ lệ nhiễm
thấp nhưng số lượng bào tử tương ñương với các NT không thêm CaCO3 (5%).
 Môi trường tấm và nước cho khả năng mọc nấm nhanh nhưng mật số
không cao và thời gian duy trì mật số bào tử không lâu.
 Gạo và ½ gạo + ½ tấm là môi trường thích hợp ñể sản xuất chế phẩm
nấm Metarhizium anisopliae.
 Sử dụng nấm Ma cấp 1 ñã phát triển ñược 8 ngày ñể cấy truyền sản xuất
chế phẩm nấm Ma cấp 2 có thể sử dụng ñược sau 10 ngày cấy truyền. Trong khi ñó,
nếu sử dụng nấm Ma cấp 1 ñã phát triển ñược 12 ngày ñể cấy truyền sản xuất chế
phẩm nấm Ma cấp 2 có thể sử dụng ñược sau 5 ngày cấy truyền.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement