Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#943279 Chia sẻ đồ án cho anh em

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Chúng tui thực hiện đề tài”Khảo sát tình hình thực hiện VSATTP ở một số cơ sớ bánh kẹo tại TP HCM” vào ngày 21/07/2008 đến ngày 31/10/2008.
Đề tài thực hiện hai nội dung chính: Xây dựng quy trình đánh giá VSATTP và khảo sát thực tế tại 15 cơ sở sản xuất bánh kẹo tại Tp HCM.
Để xây dựng hai nội dung trên chúng tui tham khảo tài liệu về công tác quản lý, kiểm tra VSATTP từ Sở y tế, các báo cáo tổng kết của Bộ y tế, các thông tư, nghị định, quyết định …đồng thời cúng tui cũng trao đổi thông tin đánh giá cùng các chuyên gia của Sở y tế.
Sau quá trình khảo sát theo cùng một quy trình, chúng tui thống kê sai phạm, giải thích nguyên nhân sai phạm và tìm ra biện pháp khắc phục.
Thống kê tình hình thực hiện VSATTP của 15 cơ sở, chúng tui có những nhận xét chúng để đưa đến kết quả và những kiến nghị cần thiết.


MỤC LỤC
Đề mục Trang
Trang bìa
Nhiệm vụ đồ án i
Lời cảm ơn ii
Tóm tắt iii
Mục lục iv
Danh sách hình vẽ vi
Danh sách bảng biểu vii
Danh sách các từ viết tắt viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1
1.1 Giới thiệu đề tài 1
1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 1
1.3 Giới hạn đề tài 2
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ VSATTP 3
2.1. Giới thiệu trung tâm TCS 3
2.2. Tình hình VSATTP ở Thành phố Hồ Chí Minh 8 4
2.3 Khái niệm về VSATTP 11
2.4 Các mối nguy trong bánh kẹo 15
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1 Thời gian, địa điểm 20
3.2 Phương tiện nghiên cứu 20
3.3 cách thực hiện 21
3.4 Cở sở điều kiện VSATTP 22

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 23
4.1 Đánh giá cơ sở 23
4.2 Đánh giá về trang thiết bị, dụng cụ 31
4.3 Điều kiện con người 35
4.4 Bàn luận 38
4.5 Các biện pháp khắc phục 39
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41
5.1 Kết luận 41
5.2 Kiến nghị 41
Tài liệu tham khảo I
Phụ lục A Ngộ độc thực phẩm II
Phụ lục B Danh sách cơ sở bánh kẹo III
Phụ lục C QĐ 11/2006/QĐ-BYT IV
Phụ lục D Mức thu lệ phí VSATTP XX
Phụ lục E QĐ 41 /2005/QĐ-BYT XXIII
Phụ lục F Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm VSATTP XXIV
Phụ lục G QĐ 39/2005/QĐ-BYT XXVIII
Phụ lục K Bảng đánh giá VSATTP XXXIII

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement