Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#911562

TÓM TẮT

TRẦN VŨ QUỐC BÌNH, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Tháng 9/2005. "ẢNH
HƢỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BÒ LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM Ủ KT1
TRUNG QUỐC".
Giáo viên hƣớng dẫn:
TS. DƢƠNG NGUYÊN KHANG.
Đề tài đƣợc tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2006 tại: trại bò sữa thực
nghiệm thuộc trung tâm chuyển giao Khoa Học và Công Nghệ Trƣờng Đại Học Nông
Lâm Tp. Hồ Chí Minh và hộ chăn nuôi bò sữa của cô Nguyễn Thị Mỹ Đức, 20/34
đƣờng Bình Chiểu, tổ 2, khu phố 3, Phƣờng Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh.
Mục đích của thí nghiệm là khảo sát ảnh hƣởng của nồng độ phân cho vào 3, 4 và
5% vật chất khô với thời gian lƣu trữ của phân là 10 và 20 ngày trên khả năng sinh gas
và các chỉ tiêu hóa lý của nƣớc thải đầu ra nhƣ: vật chất khô, pH, đạm tổng số, hàm
lƣợng amoniac, COD. Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố
có 3 nghiệm thức là:
 3% vật chất khô cho vào với thời gian lƣu lại 20 ngày
 4% vật chất khô cho vào với thời gian lƣu lại 10 ngày
 5% vật chất khô cho vào với thời gian lƣu lại 20 ngày
Thí nghiệm đƣợc tiến hành trên các hầm xây thiết kế kiểu KT1 Trung Quốc có thể
tích 6 và 10 m3
. Kết quả cho thấy đạm tổng số của chất thải đầu ra giảm trung bình
61% so với đạm tổng số của phân cho vào. Hàm lƣợng amoniac của chất thải đầu ra
giảm trung bình 15,7% so với hàm lƣợng amoniac của phân cho vào. COD ở đầu ra
giảm trung bình 74% so với phân cho vào. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy ở nồng độ
vật chất khô 3% với thời gian lƣu lại phân 20 ngày thì khả năng xử lý phân và sinh gas
tốt nhất.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement