Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#904144 Chia sẻ luận văn cho anh em

TÓM TẮT
*****
Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nói chung hay xã Định Hòa nói riêng là
vùng có truyền thống sản xuất lúa lâu đời, có nhiều năm kinh nghiệm trong sản
xuất. Trong những năm gần đây, với vai trò là xã nông thôn mới, Định Hòa bắt đầu
được chỉ đạo tập trung sản xuất nhiều hơn, tăng cường tham gia vào hợp tác xã,
nhằm đưa vùng đất có phần đông người dân tộc khmer này thoát khỏi khó khăn,
hướng đến phát triển kinh tế bền vững, nâng cao tầm vóc của một xã nông thôn.
Đề tài nghiên cứu “Phân tích hiệu quả kinh tế và lợi ích của việc liên kết
trong sản xuất lúa tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang”. Được
tiến hành nghiên cứu ở những nhóm hộ trong hợp tác xã và ngoài hợp tác xã trên
địa bàn xã Định Hòa, thời gian nghiên cứu từ tháng 06/2011 đến tháng 11/2011.
Tổng 136 nông hộ sản xuất lúa được điều tra phỏng vấn trực tiếp trên địa bàn
xã được xử lý bằng chương trình SPSS và Excel. Nội dung nghiên cứu chính là (1)
Đánh giá tình hình thực trạng sản xuất lúa tại xã Định Hòa huyện Gò Quao tỉnh
Kiên Giang; (2) Phân tích và so sánh hiệu quả kinh tế hai nhóm hộ sản xuất trong và
ngoài hợp tác xã; (3) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô
hình hai vụ lúa/năm tại Định Hòa; và (4) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong
liên kết nhằm phục vụ cho mục tiêu lớn là tăng hiệu quả kinh tế cho nông hộ. Để
đạt được mục tiêu này thì tác giả sử dụng các phương pháp như thống kê mô tả,
phân tích chi phí lợi ích, phân tích hồi quy tương quan và phân tích SWOT.
Qua nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động của hợp tác xã còn hạn chế nên
chưa mang lại hiệu quả đáng kể cho nhóm hộ có tham gia liên kết sản xuất. Lợi
nhuận của mô hình hai vụ lúa/năm trong năm 2010  2011 đối với nhóm hộ trong
hợp tác xã là 34,34 triệu đồng/ha, nhóm hộ ngoài hợp tác xã là 27,581 triệu
đồng/ha. Dưới sự ảnh hưởng bởi ba yếu tố là diện tích đất sản xuất, chi phí vốn đầu
tư và số lần tham gia tập huấn. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu
quả kinh tế khi tham gia liên kết sản xuất.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement