Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#888912 Tải miễn phí luận văn

Tinh sạch Enzyme Phytase từ nấm mốc Aspergillus Fumigatus/ Huỳnh, Thảo Tiên ;2013
Từ khóa: Nấm mốc;Công nghệ sinh học;
TÓM LƯỢC •
Aspergillus fumisatus, một loài nấm mốc có tiềm năng sản xuất enzyme phytase,
gần đây đã được phân lập ở phòng thí nghiệm Công Nghệ Enzyme, Viện Nghiên cứu
và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Đại học cần Thơ. Các nghiên cứu ban đầu
cho thấy enzyme phytase từ loài nấm mốc này chịu được nhiệt độ cao, là một trong
các đặc tính thuận lợi cho việc sản xuất thức ăn vật nuôi. Do có rẩt ít thông tin về loại
phytase ở loài nấm này nên mục đích của luận văn này nhằm tinh sạch phytase của
Aspergillus fumisatus đã được phân lập để có thể nghiên cứu sâu hơn về enzyme này
nhằm ứng dụng trong thực tiễn. Kết quả tủa phân đoạn với Ammonium sulfate bão hòa
cho thấy có hai dạng phytase, một kểt tủa ở 20% - 50% và một kểt tủa ở 60% - 90%
ammonium suphate bão hòa và khác nhau về khối lượng phân tử. Bên cạnh đó, Kết
hợp tủa phân đoạn Ammonium sulphate với sắc kỷ trao đổi ion dương trên gel SP-
Streamlỉne, từ phân đoạn phytase 60% - 90% AS bão hòa, đã tinh sạch được một
dạng phytase có phân tử khối cao 87,7 kDa, với độ tinh sạch là 2,68 lần so với enzyme
trong dịch trích thô, và hoạt tính riêng là 4,4 u/mg protein.
Từ khóa: Aspergillus fumigatus, phytase, sắc ký trao đổi ion, tủa phân đoạn
ammonium sulphate.

MỤC LỤC
PHÀN KÝ DUYỆT..............................................................................................................
LỜI CẢM TẠ.......................................................................................................................
TÓM LƯỢC........................................................................................................................ ỉ
MỤC LỤC..........................................................................................................................ii
DANH SÁCH BẢNG.........................................................................................................V
DANH SÁCH HÌNH.........................................................................................................vi
TỪ VIẾT TẮT................................................................................................................ vii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.............................................................................................. 1
l .lề Đặt vấn đề.................................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu đề tài...........................................................................................................2
CHƯƠNG 2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU........................................................................ 3
2ếl . Giói thiệu về nấm mốc Aspergillus fumigatus.....................................................3
2.1.1. Vị trí phân loại.................................................................................................... 3
2.1.2. Đặc điểm hình thái............................................................................................. 3
2ế2. Giói thiệu chung về acid phytic và muối phytate.............................................. 5
2.2.1. Cấu trúc hóa học................................................................................................. 5
2.2.2. Chức năng............................................................................................................6
2ế3ề Enzyme phytase.......................................................................................................6
2.3.1. Giới thiệu.............................................................................................................6
2.3.2. Phân loại và hệ danh pháp..................................................................................7
2.3.3. Đặc điểm sinh lý và sinh hóa của phytase........................................................ 8
2.3.3.1. Nhiệt độ.........................................................................................................8
2.3.3.2. pH..................................................................................................................9
2.3.3.3. Tác động của cơ chất....................................................................................9
2.3.4. Thủy phân phytase............................................................................................10

2.3.5. Nguồn gốc phytase trong tự nhiên..................................................................10
2.2.5.1. Phytase từ thực vật.....................................................................................10
2.2.5.2. Phytase tò động vật....................................................................................11
2.2.5.3. Phytase tò vi sinh v ậ t .................................................................................11
2.3.6. ứng dụng của phytase......................................................................................13
2.4. Phương pháp tinh sạch protein...........................................................................14
2.4.1. Phương pháp kết tủa bằng muối ammonium suphate....................................14
2.4.2. Các phương pháp sắc ký...................................................................................14
2.4.2.1. Sắc ký trao đổi ion (Ion exchange chromatography) ............................. 15
2.4.2.2. Sắc ký tương tác kỵ nước (Hydrophobic interaction chromatography).. 16
2.5. Phương pháp điện di trên gel polyacrylamide (SDS-PAGE)........................ 18
2.6ề Một số nghiên cứu về tinh sạch và khảo sát đặc điểm phytase từ nấm mốc 19
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u .................20
3.1. Phương tiện nghiên cứu....................................................................................... 20
3.1.1 Thời gian và địa điểm........................................................................................20
3.1.2. Nguyên liệu...................................................................................................... 20
3.1.3. Thiết bị - dụng c ụ ............................................................................................. 20
3.1.4. Hóa chất.............................................................................................................20
3ể2ể Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................22
3.2.1. Chuẩn bị mốc giống và môi trường nuôi cấy sinh tổng hợp enzyme phytase.
' .............................................................................................................................................................................. ................................................... ...... ............................................. ......................... ...................................22
3.2.1.1. Thu nhận phytase thô.................................................................................22
3.2.1.2. Xác định hoạt tính phytase (Heinonen và Lahti, 1981).......................... 23
3.2.2. Tinh sạch enzyme............................................................................................. 25
3.2.2.1. Tủa phân đoạn dịch trích phytase thô bằng muối ammonium sulfate bão
hòa ................. .................................................................................................25
3)2.22. Tinh sạch phytase bằng kỹ thuật sắc ký trao đổi io n .............................. 26
3)2.23. Tinh sạch phytase bằng kỹ thuật sắc ký tương tác kỵ nước....................26
CHƯƠNG 4. KÉT QUẢ - THẢO LUẬN.................................................................... 27
4Ế1. Thu nhận và tỉnh sạch phytase............................................................................28
4.1.1. Thu nhận phytase th ô .......................................................................................28
4.1.2. Tinh sạch enzyme phytase............................................................................... 28
4.1.2.1. Tinh sạch sơ bộ bằng phương pháp tủa phân đoạn với ammonium sulfate
....................... ........................7ế ............. !.....!ế.ế...ế.!.................................................. 28
4.1.2.2. Tinh sạch phytase bằng kỹ thuật sắc ký trao đổi io n .............................. 31
4.1.2.3. Tinh sạch phytase bằng kỹ thuật sắc ký tương tác kỵ nước....................30
CHƯƠNG 5. KÉT LUẬN VÀ ĐÈ NGHỊ.................................................................... 36
5ềl ễ Kết luân.................................................................................................................. 36
5.2. Đề nghị.................................................................................................................... 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................. 37
Phụ lục 1: Các phương pháp sinh hóa - vi sinh.............................................................
Phụ lục 2: sổ liệu và kết quả tỉnh sạch phytase..............................................................

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By congio0205
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1002638 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement