Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#886205 TÓM TẮT


Trong nền kinh tế hiện nay, xu thế cạnh tranh các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển các phân tích thị trường, tìm thị hiếu khách hàng, luôn hoạch ra kế hoạch kinh doanh thích hợp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Bằng cách nào đó doanh nghiệp phải được khách hàng biết đến và sản phẩm của doanh nghiệp phải thu hút bởi khách hàng.
Được thực tập tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang với tên đề tài “Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa”. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
Chương 1 Tổng quan về đề tài
Chương 2 Cơ sở lý thuyết của việc lập kế hoạch marketing
Chương 3 Giới thiệu về Công ty Agifish
Chương 4 Phân tích tình hình Công ty
Chương 5 Kế hoạch marketing
Chương 6 Kết luận và kiến nghị
Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình Công ty từ đó đưa ra kế hoạch marketing cho Công ty, do năng lực của người thực hiện nên đề tài chỉ tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng được chế biến từ cá tra cá basa tại thị trường nội địa.
Công ty Agifish là công ty thủy sản trọng điểm của Tỉnh, đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trong mấy năm liền (Lợi nhuận: năm 2004 là 18.097 triệu đồng; năm 2005 là 22.355 triệu đồng; năm 2006 là 46.615 triệu đồng). Sản phẩm đa dạng, kênh phân phối rộng khắp, nguồn tài chính dồi dào, cán bộ công nhân viên là 3.690 người…Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty còn gặp khó khăn: nguồn nguyên liệu tuy có Câu lạc bộ Agifish nhưng chỉ cung cấp khoảng 20.000 tấn/năm, đội ngũ quản lý ở phòng kinh doanh tiếp thị chưa cao. Đã dùng phương pháp so sánh và đánh giá để phân tích số liệu nhằm thấy rõ sự thay đổi về khả năng và tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ bằng ma trận SWOT để đưa ra các chiến lược lựa chọn, định vị, xác định thị trường, khách hàng mục tiêu. Khi phân tích các chiến lược thì “chiến lược thâm nhập thị trường” là chiến lược được chọn, đối với dòng sản phẩm giá trị gia tăng hiện có của Công ty. Trong ngắn hạn thì chỉ tập trung vào thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Để thực hiện chiến lược đó thì đề tài đã có vài biện pháp marketing, với mục tiêu marketing là sẽ tiêu thụ khoảng 448 tấn tăng 65 tấn so với năm 2006 và dự báo ngân sách để thực hiện có kế hoạch quảng bá là 112.500.000 đồng. Một số kế hoạch để thực hiện quảng bá sản phẩm:
 Quảng cáo: Đài truyền hình An Giang vào các buổi sáng, buổi tối.
 Treo pano, apphic trên các trụ lộ lớn, nơi đông dân cư.
 Phát tờ bướm tại các chợ trung tâm và thời gian diễn ra hội chợ.
 Khuyến mãi cho người tiêu dùng.
 Bảng hiệu ở đại lý, nhà hàng.
 Tài trợ: Cho câu lạc bộ thể dục - thể hình, trường khuyến học.
MỤC LỤC


Tóm tắt Trang
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu đề tài 2
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu 2
1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 2
1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu 2
1.4.2. Nội dung nghiên cứu 2
1.5. Ý nghĩa của đề tài 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 4
2.1. Các định nghĩa và khái niệm 4
2.1.1. Định nghĩa marketing 4
2.1.2. Định nghĩa quản trị marketing 4
2.1.3. Khái niệm lập kế hoạch marketing 4
2.1.4. Khái niệm sản phẩm 5
2.1.5. Khái niệm về giá trong kinh doanh 5
2.1.6. Khái niệm kênh phân phối 5
2.1.7. Khái niệm thị trường 5
2.1.8. Khách hàng mục tiêu 6
2.2. Các quan điểm marketing 7
2.2.1. Quan điểm trọng sản xuất 7
2.2.2. Quan điểm trọng sản phẩm 7
2.2.3. Quan điểm trọng việc bán hàng 7
2.2.4. Quan điểm trọng marketing 7
2.2.5. Quan điểm marketing xã hội 7
2.3. Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing 7
2.3.1. Vai trò 7
2.3.2. Mục tiêu 8
2.4. Quá trình lập kế hoạch marketing 8
2.4.1. Phân tích khả năng thị trường và chiến lược marketing hiện tại 9
2.4.2. Phân tích người tiêu dùng 9
2.4.3. Phân tích cơ may thị trường 10
2.4.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu 10
2.4.5. Thiết lập marketing – mix 10
2.4.6. Đề ra chương trình hành động và dự toán ngân sách 11
2.5. Các phương pháp hoạch định marketing 11
2.5.1. Ma trận SWOT 12
2.5.2. Lưới phát triển sản phẩm/Thị trường 12
2.5.3. Chu kỳ sống sản phẩm 12
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY AGIFISH 14
3.1. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Công ty 14
3.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 14
3.1.2. Ý nghĩa của logo 16
3.1.3. Qui mô hoạt động của công ty 16
3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 17
3.1.4.1. Chức năng 17
3.1.4.2. Nhiệm vụ 17
3.1.5. Định hướng phát triển 17
3.2. Danh mục các sản phẩm của công ty 18

3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh 19
3.4.1. Thuận lợi 19
3.4.2. Khó Khăn 19
3.5. Hoạt động marketing của công ty 19
3.6. Một số thành tích công ty đã đạt được trong thời gian qua 21
3.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 22
3.7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn 22
3.7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn 23
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY AGIFISH 24
4.1. Phân tích môi trường bên trong Công ty 24
4.1.1. Thông tin về nhân sự 24
4.1.2. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 25
4.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 25
4.1.4. Tình hình kinh doanh của Công ty 27
4.1.4.1. Kết quả kinh doanh ở thị trường nội địa 29
4.1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khát quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Agifish 29
4.1.5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm 30
4.1.6. Mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài 31
4.1.7. Chính sách đối với người lao động 31
4.2. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty 31
4.2.1. Thông tin về mặt hàng công ty đang kinh doanh 31
4.2.2. Tình hình cạnh tranh 32
4.2.3. Nguồn nguyên liệu đầu vào 34
4.2.4. Năng lực cung cấp sản phẩm của công ty 36
4.2.5. Khách hàng của công ty 37
4.2.6. Đối thủ tiềm ẩn 38
4.2.7. Sản phẩm thay thế 38


4.3. Phân tích ma trận SWOT 41
4.3.1. Ma trận SWOT 41
4.3.2. Phân tích các chiến lược 43
4.3.2.1. Nhóm chiến lược SO: điểm mạnh – cơ hội 43
4.3.2.2. Nhóm chiến lược ST: điểm mạnh – thách thức 43
4.3.2.3. Nhóm chiến lược WO: điểm yếu – cơ hội 43
4.3.2.4. Nhóm chiến lược WT: điểm yếu – thách thức 44
4.3.3. Lựa chọn chiến lược 44
4.3.4. Định vị sản phẩm 45
4.3.5. Phân khúc thị trường 47
CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH MARKETING 48
5.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu 48
5.1.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 48
5.1.2. Khách hàng mục tiêu 48
5.2. Mục tiêu marketing 48
5.3. Các chiến lược marketing 49
5.3.1. Chiến lược sản phẩm 49
5.3.2. Chiến lược giá cả 49
5.3.3. Chiến lược phân phối 50
5.3.4. Chiến lược chiêu thị/ truyền thông 50
5.4. Tổ chức thực hiện 51
5.4.1. Kế hoạch thực hiện 51
5.4.1.1. Kế hoạch triển khai chiến lược phân phối 51
5.4.1.2. Kế hoạch triển khai chiến lược chiêu thị 51
5.4.1.3. Kế hoạch triển khai chiến lược sản phẩm 52
5.4.1.4. Kế hoạch khai triển khai chiến lược giá 53
5.4.2. Kế hoạch về kinh phí, lợi nhuận dự kiến 53
5.4.3. Tổ chức thực hiện 54
5.4.4. Đánh giá kết quả của kế hoạch marketing 54
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
6.1. Kết luận 55
6.2. Kiến nghị 55
6.2.1. Đối với Công ty 55
6.2.2. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương 57

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement