Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#851176 Tải miễn phí tài liệu

ĐỀ TÀI:
Tìm hiểu về hộ nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Với cánh cửa của WTO ngày càng mở rộng khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức này, thì đây là một điều kiện hết sức thuận lợi để Việt Nam phát triển nền kinh tế một cách toàn diện trong giai đoạn hội nhập. Gia nhập WTO chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển kinh tế từ kinh tế nông nghiệp đến kinh tế ngoại thương. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp và nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Lao động nông nghiệp chiếm trên 70% lao động xã hội. Diện tích đất tự nhiên của nước ta trên 33 triệu ha thì đất nông nghiệp chiếm 28,4 %. Thành tựu to lớn mà nông nghiệp nông thôn đạt được trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của các đơn vị, thành phần kinh tế trong đó có kinh tế hộ nông dân. Hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, được coi trọng khuyến khích phát triển trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Đảng ta chỉ rõ “Bản thân kinh tế hộ nông dân có vị trí không thể thay thế được. Do vậy, việc tăng cường vai trò, vị trí của kinh tế hộ nông dân trong tình hình hiện nay là đòi hỏi tất yếu, nhất là khi chúng ta coi “cả trước mắt và lâu dài nông nghiệp và nông thôn nước ta có vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển và ổn định kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Dù vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với các chính sách, định hướng phù hợp của nhà nước và sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy nền nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển vững mạnh và có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân.
Quảng Phước là một xã thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; nằm cách thành phố Huế 14km, nằm dọc theo bờ phá Tam Giang. Đây là một xã thu nhập còn ở mức thấp, sinh kế chính của người dân là nông nghiệp. Các hoạt động nông nghiệp ở đây bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và các nghề phụ khác. Phần lớn diện tích đất bị bạc màu, nhiễm mặn, lại là một vùng thấp trũng nên năng suất cây lúa, hoa màu còn thấp. Chính vì vậy việc nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề làm kinh tế của hộ gia đình ở xã Quảng Phước là rất quan trọng. Nó sẽ là cơ sở để các nhà kế hoạch đưa ra các chính sách phù hợp để nền nông nghiệp ở xã Quảng Phước nói riêng và huyện Quảng Điền nói chung phát triển hơn. Do đó, chúng tui đã tiến hành đề tài “ Tìm hiểu về hộ nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung: Nhằm thấy được hệ thống nông nghiệp của một hộ nông dân trong quá trình phát triển kinh tế.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
• Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế hộ nông dân ở xã Quảng Phước- Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế.
• Phân tích và đánh giá tình hình phát triển kinh tế của hộ, đồng thời đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ.
• Tìm ra những giải pháp nhằm định hướng cho hộ nông dân phát triển kinh tế được bền vững hơn.
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi nghiên cứu
• Phạm vi không gian: Nghiên cứu trên địa bàn xãQuảng Phước- Huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Phạm vi thời gian: Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến nay.
• Phạm vi nội dung: Nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu
Hệ thống nông nghiệp của hộ nông dân xãQuảng Phước - huyện Quảng Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp tổng hợp và rà soát tài liệu: kế thừa và chọn lọc các tài liệu và tư liệu có liên quan.
• Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: dữ liệu này được thu thập qua lãnh đạo xã, trưởng thôn. Công việc này tùy từng cấp mà có cachs thu thập thích hợp. Cấp xã thu thập bằng các văn bản thống kê, những báo cáo của xã .
• Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu.
• Phương pháp khảo sát thực địa và phỏng vấn hộ nông dân về tinh hìn kinh tế của gia đình.

LInk download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement