Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#817693 Tải miễn phí
MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa . i

Lời cam đoan. ii

Lời Thank . iii

Mục lục . 1

Danh mục các cụm từ viết tắt . 4

MỞ ĐẦU . 5

Chương 1

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

1.1. Đất đai . 7

1.1.1. Định nghĩa . 7

1.1.2. Vai trò . 7

1.2. Biến động đất đai . 8

1.2.1. Định nghĩa sử dụng đất đai . 8

1.2.2. Biến động đất đai, các trường hợp và nguyên nhân biến động . 9

1.3. Thống kê, kiểm kê đất đai . 10

1.3.1. Định nghĩa. 10

1.3.2. Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất . 10

1.3.3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai . 10

1.3.4. Nguyên tắc thống kê, kiểm kê xây dựng bản đồhiện trạng sử dụng đất . 11

1.3.5. Tổng hợp số liệu trong thống kê, kiểm kê đấtđai . 12

1.3.6. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai. 13

3.3.7. Nội dung báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai . 13

3.3.8. Lưu trữ quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai . 14

1.4. Khái quát vùng nghiên cứu . 14

1.4.1. Điều kiện tự nhiên huyện Lai Vung . 14

1.4.2. Các nguồn tài nguyên . 19

1.4.3.1. Tài nguyên nước. 19

1.4.2.2. Tài nguyên đất. 20

1.4.2.3. Tài nguyên sinh vật . 20

1.3.2.4. Tài nguyên khoáng sản . 21

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Phương tiện . 22

2.1.1. Thời gian thực hiện . 22

2.1.2. Địa điểm. 22

2.1.3. Các trang thiết bị . 22

2.1.4. Nguồn dữ liệu. 22

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 23

2.2.1. Công tác chuẩn bị. 22

2.2.2. Công tác ngoại nghiệp . 23

2.2.3. Công tác nội nghiệp. 23

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội huyện Lai Vung giai đoạn 2005 - 2010. .24

3.1.1. Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 – 2010 . 24

3.1.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế . 27

3.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập . 29

3.1.4. Thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật . 30

3.1.5. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội huyện giai đoạn 2005 - 2010 . 30

3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 32

3.2.1. Đất nông nghiệp . 32

3.2.2. Đất phi nông nghiệp . 34

3.2.3. Đất chưa sử dụng. 36

3.3. Biến động đất đai giai đoạn 2006 – 2010. 36

3.3.1. Đất nông nghiệp . 36

3.3.2. Đất phi nông nghiệp . 37

3.3.3. Đất chưa sử dụng. 38

3.4. Đánh giá tình hình sử dụng đất đai năm 2010 sovới kế hoạch 2006 – 2010. 40

3.4.1. Đất nông nghiêp . 40

3.4.2. Đất phi nông nghiệp . 41

3.5. Dự báo biến động đất đai giai đoạn 2010 – 2015 . 44

3.5.1. Đất nông nghiệp . 44

3.5.2. Đất phi nông nghiệp . 45

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

4.1. KẾT LUẬN . 47

4.2. KIẾN NGHỊ . 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50

PHỤ LỤC

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement