Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By glasspainting16
#749461 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa VL 75 vụ xuân trên đất Gia Lâm, Hà Nội
Khóa Luận Tốt Nghiệp
Nguyễn Thị Nga – KHCTCK52
ii
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ..............................................................................................v
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................2
1.3. Yêu cầu nghiên cứu........................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................3
2.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa lai trên thế giới và ở Việt Nam...........3
2.1.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa lai trên thế giới ................................3
2.1.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa lai ở Việt Nam.................................5
2.2. Biểu hiện ưu thế lai ở lúa lai F1 .....................................................................8
2.3. Những nghiên cứu về mật độ cấy cho cây lúa..............................................10
2.4. Kết quả nghiên cứu phân đạm trên cây lúa ..................................................13
2.4.1. Tình hình sử dụng phân bón ở Việt Nam ..................................................13
2.4.2. Vai trò của phân bón đối với cây lúa.........................................................15
2.4.3. Nghiên cứu về đạm cho cây lúa ................................................................19
PHẦN 3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..21
3.1. Vật liệu và địa điểm nghiên cứu...................................................................21
3.1.1. Vật liệu nghiên cứu ...................................................................................21
3.1.2. Địa điểm nghiên cứu .................................................................................21
3.2. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................21
3.3. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................21
3.3.1. Bố trí thí nghiệm........................................................................................21
3.3.2. Các biện pháp kỹ thuật ..............................................................................22
3.3.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi .............................................................23
3.4. Phương pháp xử lý số liệu............................................................................25
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..........................................................26
4.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng...........................................................................26
Cây lúa( Oryza sativa L.) là một trong ba cây lương thực chủ yếu trên thế giới. Sản phẩm lúa gạo là nguồn lương thực nuôi sống phần đông dân số thế giới đồng th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement