Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tremayne
#749431 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt ở xã Nhân Đạo - Sông Lô - Vĩnh Phúc
Chuyên đề tốt nghiệp
2
phát từ thực tế đó tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá hiệu quả kinh tế
chăn nuôi lợn thịt ở xã Nhân Đạo ­ Sông Lô ­ Vĩnh Phúc".
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích đánh giá thực trạng chăn nuôi và hiệu quả kinh tế trong chăn
nuôi lợn thịt ở xã, đồng thời xác định những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng
đó ở địa phương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng
cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn ở xã trong thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
­ Đánh giá các nguồn lực phục vụ sản xuất nói chung và chăn nuôi nói
riêng ở địa phương.
­ Phân tích đánh giá đúng thực trạng chăn nuôi và hiệu quả kinh tế
trong chăn nuôi lợn thịt ở xã.
­ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi và hiệu quả kinh tế
trong chăn nuôi lợn thịt ở xã trong thời gian qua và nguyên nhân của thực
trạng đó.
­ Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
trong chăn nuôi lợn thịt ở xã Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc trong thời gian
tới.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu chuyên đề.
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.
Đề tài chọn các hộ nông dân chăn nuôi lợn thịt ở xã Nhân Đạo làm đối
tượng nghiên cứu chủ yếu, đồng thời nghiên cứu các vấn đề kinh tế, tổ chức
có liên quan đến đề tài.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
+ Phạm vi về nội dung
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chăn nuôi lợn thịt và hiệu quả
kinh tế của nó, nguyên nhân của thực trạng đó ở địa phương và đề xuất một số
Trong chăn nuôi thì lợn là vật nuôi được bà con nông dân phát triển mạnh. Lợn xếp vào loại ăn tạp, dễ thích ứng mọi hoàn cảnh chăn nuôi, khả năng tăng trọng cao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement