Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#749419 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả ấp nở của trứng gà Lương Phượng, Ross 308 và Isa màu nuôi theo cách công nghiệp tại Xí nghiệp giống gia cầm Chương Mỹ, Hà Nội
Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thuỷ CNTY – K5­ Thanh Xuân
ii
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................1
1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI.........................................................................1
2. CƠ SƠ LÝ LUẬN........................................................................................2
2.1. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ĐẾN SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA PHÔI GIA CẦM .........................................................................2
2.1.1. CHẤT LƯỢNG CỦA ĐÀN GIỐNG BỐ MẸ ........................................2
2.1.2. KỸ NĂNG NGHỀ CỦA CÔNG NHÂN KỸ THUẬT...........................3
2.1.3 THU, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN TRỨNG ẤP ...........................3
2.1.4. KHỬ TRÙNG TRỨNG ẤP ....................................................................5
2.1.5. SỰ THÔNG THOÁNG...........................................................................6
2.2. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG ĐẾN SỰ ẤP NỞ
CỦA PHÔI GIA CẦM......................................................................................7
2.2.1. KHỐI LƯỢNG TRỨNG.........................................................................8
2.2.2. CHỈ SỐ HÌNH THÁI ..............................................................................9
2.2.3. CHẤT LƯỢNG CỦA VỎ TRỨNG......................................................11
2.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC......12
2.3.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC .....................................12
2.3.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC ......................................13
3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............15
3.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .15
3.1.1. ĐỐI TƯỢNG.........................................................................................15
3.1.2. ĐỊA ĐIỂM.............................................................................................15
3.1.3. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ................................................................15
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................15
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................15
Ấp trứng là giai đoạn tiếp theo để hoàn thiện hơn quá trình sinh sản của gia cầm, là khâu quan trọng cuối cùng trong chăn nuôi đàn gà giống. Quá trình ấp trứng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement