Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chodientu
#749393 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ảnh hưởng của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản đến khả năng sinh sản của đàn lợn sau dịch tại trại lợn Tốn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang và biện pháp phòng bệnh
ii
2.4.2. Chẩn đoán bằng phương pháp giải phẫu bệnh........................................... 12
2.4.3. Phương pháp phòng thí nghiệm................................................................
12
2.4. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ............................................................................
12
2.4.1 Điều trị:....................................................................................................
12
2.4.2. Phòng bệnh..............................................................................................
13
2.4.2.1 Phòng bệnh bằng vaccin........................................................................
13
2.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU DỊCH BỆNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC..18
2.5.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước..............................................................
18
2.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .............................................................
19
2.6.NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI................................................. 21
2.6.1. Các chỉ tiêu năng suất sinh sản và khả năng sinh sản của lợn nái............... 21
2.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn cái.......................... 23
Phần III: ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 29
3.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU............................................. 29
3.1.1. Địa điểm nghiên cứu................................................................................
29
3.1.2. Thời gian thực tập....................................................................................
29
3.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU .................................. 29
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ......................................................................
29
3.3.1. Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn cái hậu bị và nái
sinh sản tại trại Tốn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang năm 2010 ..................................... 29
3.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn cái sau dịch: ............... 29
3.3.3. Một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản và chất lượng đàn lợn con của những
lợn cái trong đàn nái xảy ra hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản được giữ lại sản
xuất con giống ..................................................................................................
30
3.3.4.Các biện pháp phòng chống dịch tại trại Tốn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang ....... 30
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................................................
30
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................
30
3.4.2. Phương xử lý số liệu ................................................................................
30
Phần IV: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN.............................................................
32
Việt Nam, lần đầu tiên phát hiện huyết thanh dương tính với PRRS trên đàn lợn nhập khẩu từ Mỹ năm 1997. Sau nhiều năm không có dịch đến đầu tháng 3 năm 2007 lần
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement