Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Wei
#749390 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điều tra cơ cấu giống và kĩ thuật thâm canh lúa của xã Minh Hạc - huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ
Trườnng Đại học Nông nghiệp Hà Nội ˜&™ Khoa Nông học
Báo cáo thực tập tôt nghiệp Đỗ Hải Long
ii
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề......................................................................................................1
1.2. Mục đích, yêu cầu ..........................................................................................2
1.2.1. Mục đích.....................................................................................................2
1.2.2. Yêu cầu.......................................................................................................2
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..............................................................................3
2.1.Vai trò và vị trí của cây lúa .............................................................................3
2.1.1. Vai trò..........................................................................................................3
2.1.2. Vị trí ............................................................................................................4
2.2. Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa trên thế giới và Việt Nam .......................5
2.2.1. Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa trên thế giới..........................................5
2.2.2. Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa ở Việt Nam.........................................12
2.3. Một số giống trong sản xuất .........................................................................18
2.3.1.Bồi tạp sơn thanh........................................................................................18
2.3.2. Khang dân 18.............................................................................................18
2.3.3. Nhị ưu 838.................................................................................................18
2.3.5 Xi 23 ...........................................................................................................19
2.3.6. Bắc thơm số 7............................................................................................19
III. VẬT LIỆU – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............20
3.1. Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu ......................................................20
3.1.1. Vật liệu ( Đối tượng điều tra ) ...................................................................20
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .............................................................20
3.2. Nội dung điều tra..........................................................................................20
3.3. Phương pháp điều tra....................................................................................20
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................................................22
4.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Minh Hạc. ......22
4.1.1 Điều kiện tự nhiên ......................................................................................22
Lúa (Oryza sativa) là một trong những loài cây lương thực quan trọng bậc nhất thế giới. Sản xuất lúa đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con ngư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement