Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arny
#749377 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu sử dụng ProPep trong thức ăn cho lợn con giống ngoại (PiDu x LY) từ 21 – 56 ngày tuổi tại Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
Khóa luận tốt nghiệp
Trường ĐHNN – Hà Nội Khoa Chăn nuôi & NTTS
ii
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU ..............................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1
1.2. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU .................................................................................2
1.2.1. Mục đích......................................................................................................2
1.2.2. Yêu cầu........................................................................................................2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................3
2.1. MỘT SỐ THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM PROPEP ................3
2.1.1. Nguyên liệu sản xuất Propep.......................................................................3
2.1.2. Quy trình sản xuất Propep ...........................................................................3
2.1.3. Hướng dẫn sử dụng Propep .........................................................................3
2.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA LỢN CON........................................5
2.2.1. Đặc điểm tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng ở lợn con.....................5
2.2.2. Hoạt tính của các enzyme tiêu hóa và sự tiêu hóa các chất dinh dưỡng .....5
2.3. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CAI SỮA ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI
HỌC CỦA NIÊM MẠC RUỘT NON VÀ KHẢ NĂNG TIẾT AXIT
CHLOHYDRIC (HCl) Ở LỢN CON SAU CAI SỮA.........................................8
2.3.1. Sự thay đổi hình thái học của niêm mạc ruột non ở lợn con cai sữa...........8
2.3.2. Khả năng tiết acid chlohydric (HCl) ...........................................................9
2.3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hình thái học của niêm mạc ruột
non ở lợn con cai sữa.............................................................................................9
2.4. CAI SỮA CHO LỢN CON VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
HIỆN TƯỢNG KHỦNG HOẢNG SINH LÝ SAU CAI SỮA Ở LỢN CON ....11
2.4.1. Cai sữa cho lợn con ...................................................................................11
2.4.2. Một số biện pháp khắc phục hiện tượng khủng hoảng sinh lý sau cai sữa ở
lợn con .................................................................................................................11
2.5. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC CỦA LỢN CON ....................13
Chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng ở Việt Nam trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ do nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi không ngừng tăng lên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement