Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuong29121984
#749371 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu mô hình sản xuất và tiêu thụ RAT tại một số xã trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội
Khóa luận tốt nghiệp
ii
TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Hiện nay, cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế nước ta, đời sống người dân
được nâng cao và nhu cầu sử dụng rau sạch ngày càng tăng thì rau an toàn (RAT) đã trở
thành một vấn đề hết sức cấp thiết. Nó là nguồn thực phẩm cần thiết cung cấp cho bữa
ăn hàng ngày của con người, là nguyên liệu chế biến xuất khẩu góp phần tăng sản lượng
nông nghiệp, tăng thu nhập và tạo việc làm cho người nông dân. Nhằm mở rộng phát
triển sản xuất RAT và giúp đỡ các hộ nông dân trong sản xuất, ổn định đầu ra thì các mô
hình sản xuất và tiêu thụ RAT đã ra đời ở nhiều nơi, đặc biệt là huyện Gia Lâm.
Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu mô hình sản xuất
và tiêu thụ RAT tại một số xã trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội”.
Đề tài được nghiên cứu với 5 mục tiêu cụ thể: 1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở
lí luận và thực tiễn về các mô hình sản xuất và tiêu thụ RAT; 2)Khái quát tình hình sản
xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn huyện Gia Lâm; 3) Tìm hiểu hoạt động của các mô
hình sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn huyện Gia Lâm; 4) Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến mô hình sản xuất và tiêu thụ RAT, Từ đó rút ra những thuận lợi, khó khăn,
cơ hội và thách thức; 5)Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững các mô hình sản
xuất và tiêu thụ RAT.
Phương pháp chính mà chúng tôi sử dụng trong đề tài là phương pháp phỏng
vấn trực tiếp các hộ sản xuất RAT. Chúng tôi chọn địa bàn nghiên cứu tại 3 xã Văn
Đức, Đặng Xá và Đông Dư thuộc huyện Gia Lâm. Vì đây là 3 xã truyền thống trồng
rau lâu năm và có diện tích trồng RAT được cấp giấy chứng nhận nhiều nhất, mỗi xã
phỏng vấn ngẫu nhiên 30 hộ với bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, còn có các
phương pháp như phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích SWOT…
Qua nghiên cứu về đặc điểm địa bàn huyện Gia Lâm chúng tôi nhận thấy huyện
Gia Lâm là một huyện ngoại thành Hà Nội với diện tích trồng RAT rất lớn và ngày
càng gia tăng qua các năm, kéo theo năng suất, sản lượng RAT cũng tăng nhanh và
Hiện nay, cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế nước ta, đời sống người dân được nâng cao và nhu cầu sử dụng rau sạch ngày càng tăng thì rau an toàn (RAT)
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement