Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By muahoangyen_08
#749350 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá khả năng sinh sản của lợn Bản thuần và tổ hợp lai giữa đực Móng Cái với lợn nái Bản tại xã Độc Lập huyện Kỳ Sơn tỉnh Hoà Bình
Khoá luận tốt nghiệp
ii
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................18
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................18
3.3.1 Các thông tin chung về vùng nghiên cứu ...................................................18
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên .................................................................................18
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ........................................................................18
3.3.1.3. Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái .................................................18
3.3.1.4. Thức ăn cung cấp cho chăn nuôi lợn......................................................19
3.3.1.5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................19
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN........................................................20
4.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Độc Lập ....................................20
4.1.1. Điều kiện tự nhiên .....................................................................................20
4.1.3. Tình hình chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm của xã Độc Lập.......................24
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỔ HỢP LAI (LỢN ĐỰC MÓNG CÁI x LỢN
NÁI BẢN) VÀ LỢN BẢN THUẦN...................................................................26
4.2.1. Năng suất sinh sản lợn nái Bản .................................................................26
4.2.2. Khả năng sinh sản tổ hợp lai (lợn đực Móng Cái x lợn nái Bản) và lợn
Bản thuần.............................................................................................................29
4.2.3. Khối lượng lợn con của tổ hợp lai (lợn đực Móng Cái x lợn nái Bản) và
lợn Bản thuần. .....................................................................................................33
4.2.4. Tình hình chăm sóc nuôi dưỡng lợn..........................................................35
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..............................................................41
5.1. KẾT LUẬN ..................................................................................................41
5.2 ĐỀ NGHỊ.......................................................................................................42
Lợn Bản chiếm tỉ lệ cao trong các nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Độc Lập và một số xã vùng cao khác trong tỉnh. Tuy nhiên, năng suất chăn nuôi thấp và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement