Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#749349 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của 13 giống lúa với vi khuẩn X. oryzae thuộc nòi số 1(race 1) và nòi số 5 (race 5) vụ xuân 2011 tại trường ĐHNN Hà nội
ii
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU..............................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề.......................................................................................................1
1.2. Mục đích và yêu cấu.......................................................................................2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.......................................3
2.1. Một số dẫn liệu về bệnh bạc lá lúa X. oryzae ..................................................3
2.1.1. Triệu chứng, tác hại và phạm vi phân bố của bệnh bạc lá lúa.......................3
2.1.2. Nguyên nhân gây bệnh ................................................................................7
2.1.3 Biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá................................................................11
2.2. Những nghiên cứu về giống lúa kháng bệnh bạc lá. ....................................14
2.2.1. Những nghiên cứu về các xagen kháng bệnh bạc lá trên thế giới .............14
2.2.2. Những nghiên cứư về giống lúa ở Việt Nam. ...........................................15
2.2.3. Những nghiên cứu về thành phần nhóm nòi của vi khuẩn gây bệnh ........16
PHẦN 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..23
3.1. Phương pháp đánh giá tính kháng nhiễm bệnh bạc lá của các giống lúa.....23
3.1.1 Phương pháp gieo cấy mạ và chăm sóc lúa................................................23
3.1.2. Đặc điểm của 27 Race vi khuẩn sử dụng trong nghiên cứu ......................23
3.1.3. Phương pháp lây bệnh nhân tạo và đánh giá tính kháng nhiễm................25
3.2. Phương pháp thu thập, bảo quản và phân lập mẫu bệnh bạc lá lúa..............27
3.2.1. Phương pháp thu thập và bảo quản mẫu lá bệnh bạc lá lúa ......................27
3.2.2. Phương pháp phân lập, bảo quản vi khuẩn X. oryzea ...............................27
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...............................30
4.1. Kết quả kiểm tra độc tính của 40 isolate. .....................................................30
4.1.1. Kết quả kiểm tra độc tính gây bệnh của 40 isolate vi khuẩn X. oryzae.....30
4.2. Kết quả xác định nòi ( race) của 27 vi khuẩn X.oryzae................................33
4.2.1 Bộ giống lúa chỉ thị bạc lá của IRRI ..........................................................33
4.2.2 phản ứng của 27 isolate với 11 dòng lúa đẳng gen: ...................................34
Trong các biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây ra như biện pháp canh tác, biện pháp sử dụng giống kháng, biện pháp sinh h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement