Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Akiba
#749331 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát một số dòng lúa nhập nội từ tổ hợp lai IR64 x AZUCENA trong vụ mùa 2010 tại Gia Lâm – Hà Nội
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Bïi ThÞ Lan Anh – KHCT52A
ii
3.3.2.Phương pháp tiến hành thí nghiệm.............................................................253.3.2.1. Thời gian bố trí thí nghiệm.....................................................................253.3.2.1. Quy trình thí nghiệm. .............................................................................263. 4. Các chỉ tiêu theo dõi....................................................................................263.4.1. Thời kì mạ. ................................................................................................263.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi trên ruộng cấy..........................................................263.4.3. Các chỉ tiêu sinh lý: ...................................................................................283.5. Phương pháp sử lý số liệu. ...........................................................................29PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............................304.1. Kết quả phân nhóm của tập đoàn dòng lúa mới nhập nội. ...........................304.2. Thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng. .....................................................324.3. Chiều cao cây của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng tham gia thí nghiệm. ................................................................................................................354.4.
Số nhánh và tốc độ đẻ nhánh của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng...........38
4.5. Số lá và tốc độ ra lá của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng...................404.6. Chỉ số SPAD của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng .............................444.7. Một số đặc điểm về diện tích lá, độ dày lá và chỉ số diện tích lá của các đòng lúa mới nhập nội triển vọng........................................................................454.8. Một số đặc điểm về lá đòng của tập đoàn dòng lúa mới nhâp nội triển vọng.....474.9. Một số tính trạng số lượng của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng ..............494.10. Một số đặc điểm hình thái của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng.............504.11. Năng suất, các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng.............................................................................................................524.12. Năng suất tích lũy của tập đoàn dòng lúa mới nhập nội triển vọng .................554.13. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng hạt gạo. .............................................564.14. Tương quan giữa các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu của các dòng lúa mới nhập nội triển vọng. ................................................................58PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..............................................................605.1. Kết luận ........................................................................................................605.2. Đề nghị .........................................................................................................60
Để có được giống lúa mới nhà chọn giống có nhiều biện pháp thực hiện như: lai tạo, xử lý đột biến, nuôi cấy bao phấn và nhập nội. Trong đó phương pháp nhập nội
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement