Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By webbie_da_styl3
#742890 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ TRAN TRẠI.
Phần I: Những vấn đề chung về kinh tế trang trại.
Khoa Kinh Tế Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Sinh Viên : Lương Công Đình
2
Về mặt sở hữu: các thời kì trước hình thức sản xuất tập trung chỉ có sở
hữu của nhà nước và các người chủ độc lập thì vào thời kì của chủ nghĩa tư
bản còn có quyền đi thuê đất đai để thực hiện sản xuất kinh doanh.
Các thức tổ chức và kĩ thuật sản xuất: phương thức sản xuất tiến bộ hơn,
kĩ thuật sản xuất cao hơn.
Thời Pháp thuộc ở nước ta cùng với sự phát triển của các đồn điền thì
cũng có sự phát triển của các ấp trại để sản xuất nông sản để bán đã xuất hiện
ở nhiều vùng.
Ngày nay trong điều kiện kinh tế thị trường, hình thức sản xuất tập trung
với những biến đổi lớn về phương thức sản xuất khi vào Việt Nam được gọi
là “ trang trại” hay “ nông trại”.
Theo tiếng Anh thì “ farm” có thế được hiểu là một khu đất rộng lớn. Ở
đó có sự quản lí của một người chủ cùng với nông dân lĩnh canh trong giai
đoạn sản xuất nông nghiệp đi vào sản xuất hàng hoá và gắn với thị trường.
Ở nước ta trang trại đã hình thành và phát triển từ sau khi có đường nối
đổi mới kinh tế đầu tiên là nghị quyết 10/NQ-TW ngày 5/4/1988 và sau này là
nghị quyết 03/200/NQ-CP ban hành ngày 02/02/2000 đã thúc đẩt trang trại
phát triển mạnh. Đến cuối năm 2004 đã có 56700 trang trại, tổng giá trị hàng
hoá tạo ra là 70057 tỉ đồng, trung bình giá trị sản xuất một năm của trang trại
là 980 triệu đồng. Trang trại tăng hộ giầu, tăng thu nhập cho người dân, nâng
cao đời sống nhân dân. Thúc đẩy chế biến nông nghiệp, lâm sản, thuỷ sản
phát triển…

Lịch sử phát triển ngành nông nghiệp cho chúng ta thấy từ xa xưa đã có hình thức sản xuất tập trung, các hoạt động sản xuất được tiến hành ở trên một khu đất có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement