Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khiem_duyenb4
#742832 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở tỉnh Yên Bái.
2
Nội dung
Chương I: Cơ sở lí luận về cơ cấu kinh tế và sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn
I.
Các khái niệm cơ bản
1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế
Hiện nay trên hầu hết các quốc gia thì “ cơ cấu kinh tế” được
xem như là tiêu thức phản ánh sự phát triển về chất, là dấu hiệu đánh giá, so sánh các giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa thống nhất được một khái niệm về cơ cấu kinh tế một cách chính xác, có rất nhiều cách tiếp cận khái niệm này khác nhau. Sau đây là hai khái niệm của các nhà kinh tế đã đưa ra được xem là chuẩn mực cho nhiều quốc gia.
 Theo quan điểm duy vật biện chứng : cơ cấu kinh tế là tổng
thể được hợp thành bởi nhiều yếu tố kinh tế của nền kinh tế quốc dân, giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ, những sự tương tác qua lại cả về số lượng và chất lượng trong không gian, thời gian và điều kiện kinh tế- xã hội cụ thể, vận động theo mục tiêu nhất định.
 Theo quan điểm của C- Mark : cơ cấu kinh tế là một tổng
thể các bộ phận hợp thành với vị trí, tỷ trọng tương ứng của mỗi bộ phận và mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận ấy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Như vậy, chúng ta có thể tóm lại : cơ cấu kinh tế là mối
quan hệ giữa các bộ phận khác nhau của tổng thể kinh tế, được nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau. Nội dung cơ cấu kinh tế phản ánh vai trò, vị trí của từng bộ phận cấu thành nền kinh tế và mối tương tác lẫn nhau giữa chúng trong tổng thể. Do đó,
Ngày nay, vấn đề đặt ra đối với các nước đang phát triển là phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá nhằm bắt kịp trình độ của các nứơc phát triển trên thế giới.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement