Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By itok2bme_san
#742440 Link tải miễn phí luận văn
TÓM LƯỢC
Đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.
I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
Hiện nay một số mô hình phát triển nông thôn mới đang thực hiện ở các địa phương đã vận dụng một cách có chọn lọc các phương pháp, kế thừa bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới nhằm huy động sự tham gia của người dân. Vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở địa phương thông qua một số mô hình phát triển nông thôn mới vẫn chưa được cụ thể hoá một cách chi tiết, chưa mô phỏng nó thành phương pháp để thực hiện có tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế.
Xuất phát từ những yêu cầu về phát triển nông thôn mới và tình hình trên, chúng tui thấy cần thiết phải tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung:
Đánh giá thực trạng của mô hình thí điểm về xây dựng nông thôn mới, xác định các yếu tố ảnh hưởng quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nhân rộng, phát triển mô hình về xây dựng nông thôn mới.
* Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình phát triển kinh tế xã hội - xây dựng nông thôn mới.
- Phân tích tình hình hoạt động của mô hình thí điểm ở các xã nông thôn mới.
- Phân tích các kết quả đã đạt được và những vấn đề vẫn còn tồn tại trong việc mở rộng mô hình xây dựng nông thôn mới.
- Đánh giá kết quả thực tế của mô hình phát triển kinh tế xã hội tại một số xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới ở các địa phương trong cả nước.
- Đề xuất kiến nghị một số giải pháp để nhân rộng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong cả nước.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Một số mô hình nông thôn mới, các điệu kiện liên quan đến phát triển kinh tế xã hội nông thôn mới; Cụ thể là mô hình sản xuất kinh của người dân và chợ xã Thụy Hương..
2. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu về cơ chế chính sách, cách thức thực thi, cơ chế giám sát và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập.
- Phương pháp phân tích.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- Diện tích xã Thụy Hương: 519, 38 ha
Xã có 7 làng; 7 cụm đất quy hoạch phi nông nghiệp.
- Dân số: 8 018 người Số lao động: 4 900 người
Số hộ: 1 000 hộ Số hộ làm vườn rau, cây cảnh: 200 hộ
Bảng hỏi phỏng vấn - trắc nghiệm ở xã Thụy Hương:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pingping
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement