Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#738829 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm phân bón hữu cơ Agrodream đến khả năng nhân giống vô tính bằng giâm cành giống Shan Chất Tiền và Phúc Vân Tiên tại Phú Hộ
2
2. Mục tiêu của đề tài
Đánh giá được ảnh hưởng của chế phẩm phân bón hữu cơ Agrodream đến khả
năng nhân giống vô tính bằng giâm cành của hai giống chè Shan Chất Tiền và Phúc
Vân Tiên.
3. Yêu cầu của đề tài
- Đánh giá được ảnh hưởng của phân bón Agrodream đến sinh trưởng thân, lá
của cây con trong vườn ươm trên hai giống chè Shan Chất Tiền và Phúc Vân Tiên.
- Đánh giá được ảnh hưởng của phân bón Agrodream đến tăng trưởng của bộ
rễ cây con trong vườn ươm đối với hai giống chè Shan Chất Tiền và Phúc Vân Tiên.
- Đánh giá được tình hình sâu bệnh hại chính trong vườn ươm của hai giống
chè Shan Chất Tiền và Phúc Vân Tiên.
Hiện nay, để nâng cao giá bán của sản phẩm chè Việt Nam, con đường nhanh và hiệu quả là phát triển các giống chè mới có năng suất cao, chất lượng tốt thay thế c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement