Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quang_nghia1984
#738747 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khuyến ngư và phát triển nông thôn
Khuyến ngư và phát triển nông thôn
Vũ Thị Dung- 49K2 - NTTS
2
PHẦN II. NỘI DUNG
I. Một số khái niệm về khuyến ngư và vai trò của khuyến ngư
1. Khái niệm
- Khuyến ngư la sư giao tiêp thông tin tinh tao nhăm giup nông dân hinh thanh
cac y kiên hơp ly va tao ra nhưng quyêt đinh đung đăn. (AW.Van Den Ban va
H.S. Hawkins)
- Khuyên nông, khuyên ngư la lam viêc vơi nông dân, lắng nghe nhưng kho
khăn, cac nhu câu va giup ho tự quyết định giai quyêt vân đê cua chinh ho.
- Khuyến ngư la một tiên trinh giao duc. Cac hê thông khuyến ngư thông bao,
thuyêt phuc va kêt nôi con ngươi, thuc đây cac dong thông tin giưa nông dân
va cac đôi tương sư dung tai nguyên cac nha nghiên cưu, cac nha quan ly va
cac nha lanh đao.
Như vậy, Khuyến ngư la qua trinh trao đôi hoc hoi kinh nghiêm, truyên ba
kiên thưc, đao tao ky năng va trơ giup nhưng điều kiện cân thiêt trong san
xuât thủy sản cho nông dân, đê ho co đu kha năng tư giai quyêt đươc nhưng
công viêc cua chinh minh, nhăm nâng cao đơi sông vât chât va tinh thân cho
gia đinh va công đông.
2. Vai trò của khuyến ngư
- Trong phat triên nông thôn: Công tac khuyến ngư trơ nên không thê thiêu
đươc ơ môi quôc gia, môi đia phương, thôn buôn, va đôi vơi tưng hô nông
dân.
- Khuyến ngư là một một bộ phận trong quá trình phát triển nông thôn.
- Vai trò của khuyến ngư đối với nhà nước:
Trong các ngành kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản là ngành còn có nhiều khả năng và tiềm năng chưa được huy động để phát triển. Với 3260 km bờ biển , 12 đầm phá và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement