Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenquochung121183
#738275 Download miễn phí luận văn

Khả năng gây bệnh của nấm Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin đối với bệnh rệp sáp giả (Dysmicoccus sp.) trên cây na (Annona squamosa L.)

Efficacy of Metarhizium anisopliae (Metsch.) for controlling of
mealybug (Dysmicoccus sp.) attacking on custard apple fruit

Võ Thị Thu Oanh, Lê Đình Đôn,
Nguyễn Thị Chắt, Bùi Cách Tuyến
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Abstract
Mealybug is a pest colonizing on custard apple fruits causing unsightly and low value. To control the pest is not easy in term of food safety due to pesticide residue in the fruits and environment. The aim of this study is to evaluate the control efficacy of Metarhizium anisopliae, a entomopathogenic fungi, on the mealybug affected on custard apple fruits. Inoculation experiments were laid out in room and field conditions, at 9x108 spores/ml sprayed directly on mealybugs colonized on fruit surfacce. Result indicated that the fungi was effective on mealybug that means the Metarhizium anisopliae infected on 77% individuals inoculated in the open fields. It is suggested that M. anisopliae could be used in IPhần mềm programme for controlling the pest of custard apple fruits.


I. ĐặT VấN Đề
Rệp sáp giả (Dysmicoccus sp.) là đối tượng gây hại phổ biến trên một số loại cây ăn quả trong đó có cây na (Nguyễn Thị Chắt, 2001, 2005). Loài sâu hại này có chu kỳ sống ngắn và sức sinh sản cao. Chất thải do rệp sáp giả (Dysmicoccus sp.) tiết ra là môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng phát triển và bao phủ lên lá, hoa, quả na làm ảnh hưởng đến quang hợp của cây, gây giảm năng suất chất lượng, giá trị thương mại của quả. Tuy nhiên, rệp sáp giả này thường bị bọ rùa, bọ mắt vàng, ong ký sinh và nấm gây bệnh tấn công (Nguyễn Thị Chắt, 2005).
Đã ghi nhận được các loài nấm gây bệnh cho rệp sáp giả (Dysmicoccus sp.) gồm nấm Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Aschersonia sp. Trong đó, nấm Metarhizium anisopliae được quan tâm hơn vì có ý nghĩa rất lớn (Benjamin et al., 2002; Molina Ochoa et al., 2000). Loài nấm này có khả năng phát tán rộng, gây bệnh trên nhiều sâu hại khác nhau. Nấm có thể tấn công ở tất cả các giai đoạn phát triển của côn trùng.
Bài viết này trình bày một số kết quả sử dụng nấm Metarhizium anisopliae để trừ rệp sáp giả trên cây na ở điều kiện ngoại ô Tp. Hồ Chí Minh.
II. VậT LIệU, PHƯƠNG PHáP
Vật liệu nghiên cứu
Nguồn nấm Metarhizium anisopliae được phân lập từ rệp sáp bông cúc Icerya aegyptiaca Dgl. hại sầu riêng thu thập tại Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh; môi trường nhân nuôi nấm PDA (khoai tây, Dextrose, agar); môi trường lỏng nhân sinh khối nấm gồm bã bia khô, mật rỉ đường và nước cất; chất bám dính Tween 80 0,5%.
Phương pháp nghiên cứu
Dịch bào tử nấm Metarhizium anisopliae được nuôi cấy trên môi trường PDA, sau 4 ngày cấy chuyền vào môi trường nhân sinh khối.
Thí nghiệm trong phòng được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại, 4 công thức xử lý nấm và 1 công thức đối chứng không xử lý nấm. Các công thức thí nghiệm được xử lý với 4 nồng độ dịch bào tử nấm là 1.108, 5.108, 7.108 và 9.108 bào tử/ml (tương ứng với 100, 500, 700 và 900 triệu bào tử/ml). Những quả na bị rệp sáp giả hại được thu thập từ vườn, tiến hành đếm mật độ, giữ lại 30 con/quả để thí nghiệm. Dịch bào tử (thêm 0,5% Tween 80 để tăng khả năng bám dính) được phun trực tiếp lên rệp sáp giả với lượng 10ml/quả. Sau khi phun dịch bào tử nấm, từng quả na được để vào hộp nhựa có lót giấy thấm và theo dõi cho đến khi rệp sáp giả chết. Thu và đặt xác rệp sáp giả chết trên một miếng lame đã khử trùng trong đĩa petri có lót giấy ẩm cho đến khi nấm mọc. Tỷ lệ chết của rệp sáp giả, tỷ lệ nấm mọc sau khi rệp sáp giả chết được ghi nhận vào các ngày 1, 3, 5, 7, 14, 21 sau xử lý nấm. Hiệu lực được hiệu đính theo công thức Schneider-Oreilli và xử lý thống kê theo phần mềm MSTATC.
Thí nghiệm ngòai đồng bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 1 cây mãng cầu 6 năm tuổi. Các công thức thí nghiệm với 4 nồng độ dịch bào tử nấm là 1.108, 5.108, 7.108 và 9.108 bào tử/ml (tương ứng với 100, 500, 700 và 900 triệu bào tử/ml). Công thức đối chứng không xử lý nấm. Mỗi cây theo dõi 4 cành theo 4 hướng, cố định từ 3-5 quả/cành, loại bỏ bớt những con rệp sáp nhỏ và bao quả lại. Đếm số rệp sống trước 1 ngày và sau khi phun nấm 3, 5, 7, 14 và 21 ngày. Hiệu lực của nấm được hiệu đính theo công thức Henderson-Tilton.
III. KếT QUả NGHIÊN CứU
3.1 Hiệu lực của nấm Metarhizium anisopliae trên rệp sáp giả Dysmicoccus spp. trong phòng thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm cho thấy ở nồng độ 7.108 và 9.108 bào tử/ml có tỷ lệ rệp sáp giả chết đạt 62,2-82,2% vào thời điểm 5 ngày sau xử lý. Trong khi đó, ở nồng độ 1.108 và 5.108 bào tử/ml rệp sáp giả chết với tỷ lệ thấp và chỉ đạt 27,8-43,3%. Tỷ lệ chết này có sự khác biệt rất có nghĩa so với công thức đối chứng không xử lý nấm. ở 7 ngày sau xử lý, tất cả các công thức xử lý nấm đều có tỷ lệ rệp sáp giả chết đạt trên 60%. Tỷ lệ rệp sáp giả chết ở 21 ngày sau xử lý đạt 100% ở cả 4 nồng độ dịch bào tử thí nghiệm. Công thức đối chứng có tỷ lệ rệp sáp chết khác biệt rất có nghĩa so với các công thức có xử lý nấm (bảng 1). Rệp sáp giả chết ở công thức đối chứng là chết tự nhiên trong quá trình nhân nuôi và hòan tòan không có nấm mọc trên xác rệp sáp giả chết.
Theo dõi thí nghiệm cho thấy xác rệp sáp giả chết thu từ các công thức đối chứng (ở 14 và 21 ngày sau xử lý) không có nấm mọc và bao phủ bên ngòai; các xác rệp sáp giả này teo lại rồi khô và bong ra khỏi quả na. Trong khi đó, xác rệp sáp giả chết thu từ các công thức xử lý nấm đều có nấm mọc trở lại sau khi được ủ ấm trong các đĩa petri có lót giấy khử trùng. Vào thời điểm 21 ngày sau chết, xác rệp sáp giả chết mọc nấm với tỷ lệ rất cao, đạt 66,7-88,9% ở cả 4 nồng độ dịch bào tử thí nghiệm (bảng 2).
Chết do nhiễm nấm Metarhizium anisopliae, rệp sáp giả có cơ thể hóa cứng, bên ngòai bao phủ lớp sợi nấm màu trắng (5 ngày sau chết) và chuyển sang màu xanh lục (sau khi ủ ẩm 14 ngày). Nấm được kiểm tra dưới kính hiển vi quang học ở độ phóng đại 400 lần và được nuôi cấy trở lại trên môi trường PDA đã xác nhận là nấm Metarhizium anisopliae.

Bảng 1. Hiệu lực của nấm M. anisopliae đối với nhau rệp sáp giả Dysmicoccus spp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement