Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blackskyls6789
#737410 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
Rau là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con
người ñặc biệt là với các dân tộc Châu Á, nhu cầu tiêu dùng rau hàng ngày
càng tăng cao về số lượng và chất lượng.
Trong quá trình sản xuất rau trên ñồng ruộng một số loài sâu, bệnh xuất
hiện thành dịch gây hại năng suất, chất lượng rau, khiến nông dân ñã phải sử
dụng một sổ loại thuốc bảo vệ thực vật ñể phòng chống chúng.
Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội thì mức ñộ ô nhiễm, trong ñó
có ô nhiễm về hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV) ngày càng gia tăng. Hoá chất
BVTV ñược sử dụng nhiều trong nông nghiệp ñể lại dư lượng trong nông sản
sau thu hoạch vượt quá mức cho phép là do nhiều nguyên nhân liên quan ñến
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm mà thời gian qua Nhà nước, Thành phố và
nhân dân Thủ ñô quan tâm, ñòi hỏi phải có biện pháp khắc phục.
Việc sử dụng thuốc BVTV ñể phòng trừ dịch hại trong sản xuất nông
nghiệp ñã mang lại hiệu quả to lớn trong việc nâng cao năng suất cây trồng.
Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng thuốc BVTV ñể phòng trừ dịch hại bảo vệ
cây trồng của nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Hà Nội nói riêng
còn nhiều tồn tại, bất cập, vi phạm các quy ñịnh của Nhà nước, của Thành
phố. Tình trạng sử dụng thuốc BVTV không ñúng kỹ thuật, không ñảm bảo
thời gian cách ly vẫn xảy ra ñặc biệt ở những vùng sản xuất rau.
Vì vậy ñược sự ñồng ý của trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñược sự
hướng dẫn của TS. Nguyễn Trường Thành, tui tiến hành thực hiện ñề tài:
“Thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên ñịa
bàn Hà Nội và ñề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật”
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài
Các nước trên thế giới, ñều rất quan tâm ñến nông nghiệp sạch, ñặc biệt
là sản phẩm rau an toàn.
Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế thế gới (WHO) ñã
ñưa ra quy ñịnh (Codex) về dư lượng tối ña cho phép của một số hoạt chất
thuốc BVTV trong nông sản.
WHO ñã ñưa ra mẫu xác ñịnh dư lượng thuốc BVTV trong phân tích
dư lượng thuốc BVTV với nông sản.
Ở ðài Loan từ năm 1997 ñã nghiên cứu ñưa ra danh mục dư lượng tối
ña cho phép trong nông sản riêng.
Nhiều nước trên thế giới như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Isarel…và một số nước
trong khu vực như ðài Loan, Singapore, Thái Lan…ñã tiến hành các công
trình nghiên cứu xác ñịnh tiêu chuẩn rau an toàn, thực hiện nhiều giải pháp về
kỹ thuật, quản lý, kiểm tra chất lượng, tổ chức sản xuất và thiết lập thị trường
tiêu thụ rau an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Có thể kể ñến
một số công trình ngiên cứu như phân tích dư lượng thuốc BVTV trong rau
quả của ðài Loan, hệ thống giao dục và thẩm ñịnh ñể tăng cường áp dụng an
toàn thực phẩm tại ðài Loan, hướng dẫn sản xuất rau an toàn của trường
ðại học Ohio - Mỹ.
Sản xuất nông nghiệp trong ñó sản xuất rau ñã có những sự phát triển
vượt bậc trong nửa sau thế kỷ 20 nhằm ñáp ứng cho sự bùng nổ dân số loài
người. Nền nông nghiệp dựa vào hữu cơ ñã từng bước và nhanh chóng
chuyển sang nền nông nghiệp dựa vào hoá chất với lượng phân bón hoá học
và hoá chất BVTV ñược sử dụng ngày càng nhiều. ðặc biệt, từ sau khi phát
hiện và sản xuất ñược DDT năm 1939, các biện pháp BVTV truyền thống như

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015457 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement