Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leo_nice2002
#733947 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2B.giải quyết vấn đềI-vai trò của nông nghiệp nông thônKhá iniệm về nông nghiÑp,nông thôn a.hai niem nong nghiep Nông nghiệp theo nghĩa hẹp là ngành sản xuất ra của cải vật chất mà con người phải dựa vào quy luật sinh trưởng của cây trồng,vật nuôi để tạo ra sản phẩm như lương thực,thực phÈm￿®Ó thoả mãn các nhu cầu của mình.Nông nghiệp theo nghĩa rộng còn bao gồm cả lâm nghiệp,ngư nghiệp. Như vậy nông nghiệp là ngành sản xu¸t phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên.Những điều kiện tự nhiên như đất đai, nhiệt độ, lượng mưa, bức xạ mặt trêi￿trùc tiếp ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi. Nông nghiệp cũng là ngành sản xuất có năng suất lao động rất thấp,vì đây là ngành sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên;là ngành sản xuất mà việc ứng dụng tiến bộ khoa học– công nghệ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra sản xuất nông nghiệp ở nước ta thường gắn liền với những phương pháp canh tác, lề thói,tập qu¸n￿®· có từ hàng nghìn năm nay. ở các nước nghèo,nông nghiệp thường chiếm tư trọng rất lớn trong GDP và thu hút một bộ phận quan trọng lao động xã hội. b.Khái niệm nng thôn Nông thôn là khái niệm dùng để chỉ một địa bàn mà ở đó sản xuất nông nghiệp chiếm tư trọng lớn.Nông thôn có thể được xem xét trên nhiều góc độ:kinh tế,chính trị,khoa học,xã hội￿ c.Khái niệm kinh tếnông thôn Kinh tế nông thôn là một khu vực của nền kinh tế gắn liền với địa bàn nông thôn.Kinh tế nông thôn vừa mang những đặc trưng chung của nền kinh tế về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất,về cơ chế kinh tÕ￿võa có những đặc điểm riêng gắn liền với nông nghiệp,nông thôn. Xét về mặt kinh tế– kĩ thuật, kinh tế nông thôn có thể bao gồm nhiều ngành kinh tế như: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp,dịch vô￿trong dã nông nghiệp,lâm nghiệp,ngư nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Xét về mặt kinh tế- xã hội, kinh tế nông thôn cũng bao gồm nhiều ngành thành phần kinh tế:kinh tế nhà nước,kinh tế tập thể,kinh tế cá thÓ￿XÐt về không gian và lãnh thổ,kinh tế nông thôn bao gồm các vùng như:vùng chuyên canh lúa,vùng chuyên canh cây màu,vùng trồng cây ăn quả￿2.Vai trò của nông nghiệp,nông thôn a)Cung cấp lương thực,thực phẩm cho xã hội
ông nghiệp, nông thôn là khu vực đặc biệt của nền kinh tế, là một ngành sản xuất vật chất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân ở mỗi nước. Ơ Việt Nam nông nghi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement