Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018010 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Triển khai phương pháp đánh giá tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro trên đĩa 96 giếng và áp dụng với một số cây thuốc có tiềm năng khai thác của đồng bào Pako - Vân Kiều

ĐẶT VẤN ĐỀ
Gút là một bệnh chuyển hóa, có liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống giàu
acid nucleic nhƣ thịt (đặc biệt là nội tạng), các loại đậu, một số loại hải sản và nấm
men. Bệnh xảy ra ở mọi dân tộc, mọi điều kiện địa dƣ và khí hậu, có chiều hƣớng
phát triển ở thành thị và các tầng lớp có mức sống cao [1]. Trên thế giới hiện nay, tỉ
lệ mắc gút ở ngƣời trƣởng thành là 1%, đây cũng là bệnh viêm khớp phổ biến nhất
ở nam giới [14]. Ở Việt Nam gần đây, đời sống ngƣời dân ngày càng cao lại đƣợc
quan tâm chẩn đoán nên tỉ lệ phát hiện mắc gút ngày càng lớn [12].
Trƣớc tình hình bệnh gút ngày càng phổ biến, các nghiên cứu phát triển
thuốc điều trị gút ngày càng đƣợc quan tâm. Bên cạnh việc phát triển các thuốc tổng
hợp hóa học, thực vật và dƣợc liệu cũng là một nguồn nguyên liệu to lớn để tìm ra
các hƣớng đi cho quá trình điều trị bệnh gút. Nhiều nghiên cứu sàng lọc và tìm kiếm
dƣợc liệu có tiềm năng điều trị gút đƣợc tiến hành với cả thử nghiệm in vivo lẫn in
vitro. Trong đó, thử nghiệm in vitro thể hiện lợi thế với ƣu điểm nhanh và đỡ tốn
kém hơn. Đặc biệt, đánh giá tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro là hƣớng
nghiên cứu đƣợc nhiều tác giả lựa chọn nhằm tìm kiếm các dƣợc liệu có tiềm năng
điều trị gút [30]. Có khá nhiều phƣơng pháp đánh giá tác dụng ức chế xanthin
oxidase, trong đó, phƣơng pháp đo quang dựa trên định lƣợng acid uric là phƣơng
pháp phổ biến, có thể thực hiện dễ dàng ở các điều kiện trong nƣớc. Bên cạnh đó,
Việt Nam cũng là một đất nƣớc có nhiều tài nguyên cây cỏ, cộng với nền y học cổ
truyền phát triển với nguồn tri thức sử dụng thuốc dân gian của 54 dân tộc khác
nhau. Mỗi dân tộc đều có những kinh nghiệm sử dụng dƣợc liệu khác nhau, đó là
nguồn dữ liệu to lớn để nghiên cứu và phát triển các thuốc điều trị bệnh nói chung
và bệnh gút nói riêng.
Trƣớc những yêu cầu và điều kiện nhƣ vậy, đề tài nghiên cứu “ Triển khai
phƣơng pháp đánh giá tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro trên đĩa 96
giếng và áp dụng với một số cây thuốc có tiềm năng khai thác của đồng bào
Pako – Vân Kiều” đƣợc thực hiện với hai mục tiêu sau:
1. Triển khai đƣợc phƣơng pháp đánh giá tác dụng ức chế xanthin oxidase in
vitro trên đĩa Costar 96 giếng.
2. Đánh giá khả năng ức chế và xác định đƣợc IC50 của cây thuốc có tác
dụng ức chế xanthin oxidase in vitro phát triển nhất trong các cây thuốc có tiềm năng
khai thác của đồng bào Pako –Vân Kiều.

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về bệnh gút
1.1.1. Định nghĩa
Gút là một bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến tình trạng tăng acid máu
[1],[7],[20]. Bệnh biểu hiện bởi các cơn viêm khớp cấp tái diễn lặp đi lặp lại liên
quan đến tinh thể urat kết tinh, bệnh thận do gút, sỏi thận, sự lắng đọng của natri
urat (tophi) ở sụn, gân, màng hoạt dịch và những mô khác của cơ thể [20].
1.1.2. Mối liên quan giữa bệnh gút và tăng acid uric máu, vai trò của xanthin
oxidase
● Mối liên quan giữa bệnh gút và tăng acid uric máu
Acid uric là sản phẩm thoái giáng cuối cùng của nucleoprotein có chứa nhân
purin [1],[3],[20]. Khi nồng độ acid uric vƣợt quá giới hạn tối đa hòa tan urat trong
dung dịch có cùng nồng độ natri nhƣ huyết tƣơng – tức là tình trạng tăng acid máu,
liên quan trực tiếp đến bệnh gút. Trong mọi trƣờng hợp, tăng acid uric máu dẫn đến
tích lũy tinh thể urat tại các mô, tạo nên các hạt microtophi. Sự lắng đọng urat tại
các mô khác nhau gây ra các biểu hiện khác nhau. Hạt tophi tại sụn khớp bị vỡ sẽ
khởi phát cơn gút cấp; sự lắng đọng vi tinh thể cạnh khớp, trong màng hoạt
dịch,trong mô sụn và mô xƣơng sẽ dẫn đến bệnh xƣơng khớp mạn tính do gút; sự có
mặt vi tinh thể urat tại mô mềm, bao gân tạo hạt tophi; viêm thận kẽ (bệnh thận do
gút) là do tinh thể urat lắng đọng tại tổ chức kẽ của thận. Acid uric niệu tăng và sự
toan hóa nƣớc tiểu dẫn đến sỏi tiết niệu trong bệnh gút [7],[20].
Tăng acid uric máu đƣợc xác định là yếu tố nguy cơ của gút [20]. Nồng độ
acid uric máu càng cao thì nguy cơ mắc gút càng lớn [37]. Bất kì yếu tố nào làm
tăng quá trình tổng hợp hay giảm sự thải trừ acid uric đều có thể làm tăng nồng độ
acid uric máu [20].
● Vai trò của xanthin oxidase trong sinh chuyển hóa acid uric
Xanthin oxidase là một enzym có vai trò quan trọng trong việc hình thành
acid uric. Enzym này có vai trò xúc tác cho phản ứng chuyển hypoxanthin và

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement