Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015816 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, là một sản phẩm thiết yếu và có ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khỏe của người dân. Các sản phẩm này có tính đặc trưng cao, khó có thể
thay thế bằng một loại sản phẩm khác, thậm chí giữa hai sản phẩm khác nhau cũng có
những đặc trưng, công dụng và giá trị khác nhau, mỗi công thức nghiên cứu sản xuất
một loại sản phẩm mới đều được đăng ký quyền sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ. Những điều này đã làm nên giá trị và tầm quan trọng của ngành sản xuất và phân
phối thuốc xã hội. Tuy nhiên, trình độ sản xuất và nghiên cứu của ngành Dược Việt
Nam còn nhiều yếu kém, chưa phát triển kịp với tốc độ phát triển của xã hội, chưa có
khả năng tạo ra những loại thuốc đặc trị chuyên biệt để phục vụ nhu cầu trong nước;
do đó, hằng năm chúng ta phải nhập khẩu một số lượng lớn dược phẩm từ nước ngoài.
Với mong mỏi tìm một hướng đi thích hợp giúp cho ngành dược trong nước hoàn thiện
và phát triển, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiết kiệm nguồn lực
quốc gia thông qua việc giảm bớt sản lượng nhập khẩu. Xuất phát từ ý nghĩa này,
nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn đề tài “NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC SẢN XUẤT
VÀ PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CÁC CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM VÀ MỘT
SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm: Nghiên
cứu đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đối với ngành dược; phân tích thực trạng sản xuất
và phân phối của ngành dược Việt Nam nói chung và một số công ty dược nói riêng,
nhằm tìm ra những mặt hạn chế đang cản trở sự phát triển của ngành. Từ những cơ sở
đó, nhóm nghiên cứu đưa ra những giải pháp phát hoàn thiện hoạt động sản xuất và
phân phối của ngành.
Để thực hiện bài viết này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định
tính, phương pháp chuyên gia, sau đó tiến hành tổng hợp, thống kê, phân tích duy vật
biện chứng để đưa ra bức tranh chính xác nhất về toàn cảnh ngành sản xuất và phân
phối dược phẩm trong nước. Các thông tin nghiên cứu bao gồm cả thông tin thứ cấp
thu thập từ Cục quản lý Dược, Sở y tế, và các trang web của công ty chứng khoán SSI

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Dược là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của xã hội thông qua việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các sản phẩm của mình. Hoạt động nghiên cứu, sản xuất và phân phối thuốc luôn được nhà nước quan tâm phát triển. Sau thời kỳ mở cửa, ngành Dược trong nước đã có những phát triển đáng khích lệ, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây khi các công ty Dược bắt đầu cổ phần hóa thì tốc độ tăng trưởng qua các năm đã gia tăng rất khả quan. Tuy nhiên tốc độ phát triển này, trên thực tế vẫn chưa bắt kịp nhu cầu gia tăng trong sử dụng thuốc của người dân. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh sự phát triển của ngành Dược, đáp ứng nhu cầu thuốc trong nước cần có những giải pháp thích hợp dành cho hoạt động sản xuất cũng như là phân phối của ngành. Xuất phát từ ý nghĩa này, nhóm đã tập trung nghiên cứu đề tài “NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CÁC CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”

Đề tài đã phân tích phân tích thực trạng sản xuất và phân phối của ngành Dược Việt Nam và một số công ty Dược nhằm tìm ra những mặt hạn chế đang cản trở sự phát triển của ngành. Từ những cơ sở đó, đưa ra những giải pháp phát hoàn thiện hoạt động sản xuất và mạng lưới phân phối của ngành.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thảo luận với các chuyên gia trong ngành, sau đó tiến hành tổng hợp, thống kê, phân tích duy vật biện chứng để đưa ra bức tranh chính xác nhất về toàn cảnh ngành sản xuất và phân phối Dược phẩm trong nước. Các thông tin nghiên cứu bao gồm cả thông tin thứ cấp thu thập từ Cục quản lý Dược, Sở y tế, từ Internet, báo tạp chí và các tài liệu khác có lien quan. Thông tin sơ cấp: thu thập thông qua việc thu thập ý kiến từ các chuyên gia của các công ty Dược: Công ty Dược 2/9, công ty Dược Hậu Giang, công ty Dược Bến Tre.


Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nguyên vật liệu sản xuất thuốc trong nước dẫn các doanh nghiệp Dược đều phụ thuộc rất nhiều đến các nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất và nghiên cứu của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế chỉ chủ yếu tập trung vào các mặt hang chữa bệnh thông thường như vitamin, kháng sinh…, còn những loại sản phẩm đặc trị cung cấp cho thị trường còn rất ít ỏi. Ngoài ra còn phải kể đến hệ thống phân phối chồng chéo, tranh giành khách hàng giữ các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã gây ra sự kiềm hãm phát triển cho công nghiệp Dược.

Từ các kết quả phân tích đó, nhóm nghiên cứu đã đề ra 3 nhóm giải pháp chính. Nhóm giải phát thứ nhất tập trung vào việc phát triển nguồn nguyên liệu trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất thuốc, hạn chế lượng nguyên liệu nhập khẩu.. Nhóm giải pháp thứ hai là đề cập đến việc phát triển nghiên cứu và triển khai sản phẩm của các doanh nghiệp Dược. Nhóm giải pháp thứ ba bao gồm các giải pháp khác có liên quan như là nhân sự, quảng cáo. Cuối cùng, nhóm đề ra một số kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất và phân phối của các công ty Dược nói chung và ngành Dược nói riêng.

Đề tài mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn và riêng rẽ về từng bộ phận của ngành Dược như nguồn nguyên vật liệu và hướng phát triển, hoàn thiện hoạt động sản xuất và nghiên cứu theo hướng nghiêng về kỹ thuật và công nghệ, hay các mô hình mới cho hoạt động phân phối thuốc của ngành.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement