Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015460 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012
và ban hành Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 (Luật Hợp tác xã 2012) có hiệu lực
thi hành từ 01 tháng 7 năm 2013, thay thế Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH12 (Luật
Hợp tác xã 2003). Với mục tiêu nhằm khuyến khích và phát triển mô hình Hợp tác
xã kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các Hợp tác xã hiện có hoạt động
theo đúng bản chất Hợp tác xã. Hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi
ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ,
việc làm theo nhu cầu của thành viên. So với luật Hợp tác xã 2003 thì Luật hợp tác
xã 2012 có rất nhiều điểm mới tiến bộ. Do đó em xin tìm hiểu về đề tài “Phân tích
một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 so với luật Hợp tác xã năm 2003”.
NỘI DUNG
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012
SO VỚI LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003
I.
Về định nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Theo định nghĩa được quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Hợp tác xã
thì “1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân,
do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong
2
hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của
thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong
quản lý hợp tác xã.
2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp
nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã
thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong
quản lý liên hiệp hợp tác xã.”
Trong khi đó, tại Điều 1 Luật Hợp tác xã 2003 có quy định : “…Hợp tác xã
hoạt động như một loại hình doanh nghiệp…”, Quy định này không chặt chẽ về
pháp luật, không làm rõ được địa vị pháp lý của hợp tác xã trong cơ chế thị trường;
không làm rõ được sự khác biệt giữa hợp tác xã và doanh nghiệp, dễ gây hiểu
nhầm coi hợp tác xã như doanh nghiệp. Điều này cũng gay mâu thuẫn giữa các văn
bản pháp luật có liên quan. Hơn nữa, đối với doanh nghiệp thì mục tiêu chủ yếu là
lợi nhuận còn đối với hợp tác xã thì mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn
nhau về kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời cũng đặt ra yếu tố lợi nhuận. Như vậy,
việc quy định hợp tác xã hoạt động như một doanh nghiệp đã không làm toát hết
được bản chất của hợp tác xã.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement