Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010388 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Một số lưu ý:
1. Mỗi học viên thực hiện 01 bài tập tình huống và 01 câu hỏi lý thuyết.
2. Bài tập tình huống được giao theo thứ tự từ danh sách học viên số 1 đến số 16,
sau đó tiếp tục với 16 người tiếp theo cho đến hết danh sách lớp theo danh
sách dự thi.
3. Câu hỏi lý thuyết được giao theo thứ tự câu hỏi, trùng với thứ tự của học viên
trong danh sách lớp theo danh sách dự thi.
4. Bìa tiểu luận ghi rõ tên, lớp và địa điểm học
5. Khi trình bày, học viên ghi rõ văn bản pháp luật nào được sử dụng để giải
thích (ví dụ điều 12 luật doanh nghiệp 2014 hay theo điều 14 nghị định 92/
NĐ-CP ngày tháng năm…)
6. Các học viên không được làm giống nhau. Nếu giống nhau, mỗi bài sẽ bị 0
điểm và phải thi lại, làm lại tiểu luận.
1
PHẦN 1: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Bài 1
Anh, chị hãy tư vấn cho các thành viên công ty hợp danh VK về sự phù hợp của
nội dung trong Điều lệ công ty họ so với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Được
biết Điều lệ công ty hợp danh VK có một số nội dung sau:
1. Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi
số vốn đã góp vào công ty.
2. Thành viên công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc
thành viên của công ty hợp danh khác.
3. Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ ngang nhau không phụ thuộc
vào tỷ lệ vốn góp vào công ty.
4. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên hợp danh. Mỗi thành viên
hợp danh có một phiếu biểu quyết.
5. Giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền thay mặt theo pháp luật
và tổ chức điều hành công ty. Công ty hợp danh có thể thuê Giám đốc.
Bài 2
A, B, C và D cùng nhau thành lập công ty cổ phần Thái Bình kinh doanh sản xuất
đồ gỗ, nội thất với số vốn điều lệ là 3,5 tỷ đồng, được chia thành 350.000 cổ phần. Trong
đó có 200.000 cổ phần phổ thông, 100.000 cổ phần ưu đãi biểu quyết và 50.000 cổ phần
ưu đãi cổ tức.
Hãy nhận xét về các sự kiện sau đây:
1. Các cổ đông sáng lập chỉ đăng ký mua và thanh toán đủ tiền mua 200.000 cổ
phần tương đương với 2 tỷ đồng.
2. A đăng ký mua 50.000 cổ phần phổ thông, 20.000 cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Nhưng hết thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp GCNĐKDN, A mới chỉ
thanh toán 30.000 cổ phần phổ thông và 20.000 cổ phần ưu đãi biểu quyết.
3. B sở hữu 30.000 cổ phần phổ thông, 40.000 cổ phần ưu đãi biểu quyết và 10.000
cổ phần ưu đãi cổ tức. B muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người khác.
4. C sở hữu 20.000 cổ phần phổ thông. C đề nghị công ty chuyển đổi toàn bộ cổ
phần này thành cổ phần ưu đãi biểu quyết nhưng công ty không chấp nhận, vì vậy C yêu
cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement