Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009137 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Abstract: Nghiên cứu khái quát chung về giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa
án. Nghiên cứu thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án theo quy định của
pháp luật Việt Nam. Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án ở Việt
Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực
tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án.
Keywords: Pháp luật Việt Nam; Tranh chấp lao động; Tòa án; Luật lao động
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong cơ chế thị trường sức lao động là hàng hóa đặc biệt quan trọng, đặc biệt vị thế
yếu thường thuộc về phía người lao động, để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quá đáng từ
phía người sử dụng lao động, Luật lao động đã có những quy định để bảo vệ quyền và lợi
ích của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng lao động.
Một trong các quy định đó là các chế định về việc giải quyết các tranh chấp lao động tại
Tòa án.
Giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án là nội dung cơ bản của pháp luật lao động,
vì vậy Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực
tiễn. Năm 2004 Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội thông qua đã thay thế cho Pháp
lệnh thủ tục giải quyết các vụ án lao động đã đưa ra một diện mạo mới đối với thủ tục
giải quyết các tranh chấp lao động. Năm 2002 Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung lần
thứ nhất, đến năm 2006 Bộ luật lao động lại tiếp tục sửa đổi, bổ sung lần thứ hai trong đó
đặc biệt sửa đổi toàn bộ Chương về tranh chấp lao động. Năm 2010 Bộ luật Tố tụng dân

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement