Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005407 Link tải luận văn miễn phí cho ae
l ễ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÈ TÀI
Tổng công ty ngành xây dựng thuộc Bộ Quốc Phòng là doanh nghiệp
kinh tế Quốc Phòng không chỉ phát huy vai ữò là lực lượng nòng cốt ữong
bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế của đất
nước mà còn là bộ phận quan ữọng góp phần tạo ra của cải vật chất, hàng
hoá, dịch vụ cho xã hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở những nơi
đặc biệt khó khăn, phức tạp, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xây dựng các
khu kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn chiến lược. Vừa phục vụ quốc phòng
vừa kinh doanh có hiệu quả các Tổng công ty đã có đóng góp to lớn vào ngân
sách của Nhà nước nói chung và cho Bộ Quốc Phòng nói riêng.
Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, các Tổng Công ty ngành xây
dựng thuộc Bộ Quốc Phòng đã ữở thành một ữong những đơn vị chủ lực
chuyên ngành xây dựng cơ sở vật chất kinh tế - xã hội của Quốc Phòng và xã
hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội, bảo
đảm duy trì và phát triển sức mạnh vững chắc cho Quân đội.
Các Tổng công ty ngành xây dựng thuộc Bộ Quốc Phòng đặc thù thực
hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ Quốc Phòng,
vì vậy từ trước đến nay các Tổng công ty đã nhận được nhiều ưu đãi từ phía
Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, theo chủ trương tái cơ cấu vốn doanh
nghiệp Nhà nước và ữong điều kiện hội nhập kinh tế, các Tổng công ty ngành
xây dựng thuộc Bộ Quốc Phòng không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các
công ty ữong nước, mà quyết liệt hơn là phải cạnh tranh với các công ty nước
ngoài, tập đoàn đa quốc gia đó là những công ty mạnh cả về vốn, thương hiệu
và trình độ quản lý.
Do vậy để cạnh tranh được, các Tổng Công ty ngành xây dựng thuộc
Bộ Quốc Phòng phải tìm được cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và
phát triển. Một ữong những giải pháp cần làm là tiết kiệm chi phí sản
xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng công trình... Để khắc
phục vấn đề ữên, các Tổng công ty ngành xây dựng nhất thiết phải có một
công cụ kiểm soát hữu hiệu giúp cho nhà quản lý thực hiện việc kiểm soát chi
phí, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận đồng thời tăng chất lượng công
trình ữong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay, phù hợp với xu thế hội
nhập đó là sử dụng Kế toán quản trị.
Kế toán quản trị được coi là một ữong những công cụ quản lý hữu hiệu
ữong điều kiện nền kinh tế thị trường có cạnh tranh, bởi tính linh hoạt, hữu
ích và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ doanh
nghiệp. Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho mọi khâu của công tác quản
lý, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm ữa đánh giá đến khâu ra
quyết định. Kế toán quản trị đã trở thành công cụ hữu hiệu cho các nhà quản
trị doanh nghiệp sử dụng để điều hành quá trình quản lý sản xuất kinh doanh
đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh
nghiệp ữong cơ chế quản lý kinh tế mới.
Tại các Tổng công ty ngành xây dựng thuộc Bộ Quốc Phòng chủ yếu
tập trung vào sử dụng công cụ kế toán tài chính mà chưa quan tâm nhiều đến
việc sử dụng công cụ kế toán quản trị vào đơn vị mình.
Mặt khác, kế toán quản trị mới chỉ được ghi nhận tại Việt Nam ữong
những năm gần đây, nên việc vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp
xây dựng nói chung và các Tổng công ty ngành xây dựng thuộc Bộ Quốc
Phòng nói riêng còn nhiều bỡ ngỡ.
Xuất phát từ những lý do ữên, tác giả lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện kế
toán quản trị tại các Tổng công ty ngành xây đựng thuộc Bộ Quốc Phòng"
là đề tài cho luận án của mình.
2ễ TÒNG QUAN VÈ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN c ứ u LIÊN QUAN
2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài
Có rất nhiều công trình nghiên cứu ữên thế giới nghiên cứu về kế
toán quản trị.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement