Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002922 Link tải miễn phí bộ tài liệu đề cương ôn tập luật ngân hàng

Câu hỏi ôn tập môn: Luật Ngân hàng
1. Phân biệt hoạt động kinh doanh ngân hàng với các hoạt động kinh doanh khác trong nền kinh tế?
2. Những đặc điểm của hoạt động kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng gì tới việc nhà nước sử dụng pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng?
3. Nêu và phân tích ví dụ để chứng minh vai trò của nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng?
4. Tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa Luật ngân hàng và các ngành luật: Luật tài chính, Luật thương mại, Luật hành chính, Luật dân sự?
5. Phân tích vị trí pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam?
6.Tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa Ngân hàng Nhà nước Việt nam và các Bộ quản lý chuyên ngành khác?
7. Bộ máy lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Vị trí pháp lý của Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia?
8. Phân tích các chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ?
9. Nội dung các hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?
10. Các công cụ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia?
11. Phát hành tiền là gì? Phân tích thẩm quyền phát hành tiền của NHNNVN theo pháp luật hiện hành?
12. Phân tích hoạt động thanh tra ngân hàng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo pháp luật hiện hành?
13. Những dấu hiệu để nhận dạng các loại tổ chức tín dụng? Các loại ngân hàng?
14. Các loại hình tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam?
15. So sánh sự giống và khác nhau giữa tổ chức tín dụng là ngân hàng với tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
16. Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với các tổ chức tín dụng?
17. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng, giấy phép hoạt động ngân hàng đối với tổ chức khác?
18. Trình bày cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng?
19. Thế nào là kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng? Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt?
20. Các qui định pháp lý về giải thể, phá sản tổ chức tín dụng?
21. Tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong những trường hợp nào?
22. Phân biệt các hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng với các hình thức hoạt động tín dụng của các chủ thể khác?
23. Nội dung các chế độ cấp tín dụng của tổ chức tín dụng?
24. Tín dụng là gì? Phân biệt tín dụng ngân hàng với tín dụng thương mại?
25. Các nguyên tắc hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng?
26. Khái niệm hợp đồng tín dụng ngân hàng và thủ tục giao kết hợp đồng tín dụng ngân hàng?
27. Chủ thể, điều kiện của chủ thể hợp đồng tín dụng ngân hàng?
28. Thế nào là bảo đảm tiền vay? Nêu khái quát về các biện pháp bảo đảm tiền vay?
29. Qui định pháp lý về cho vay có bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba?
30. Bảo lãnh ngân hàng là gì? Bảo lãnh ngân hàng có phải là một nghiệp vụ tín dụng hay không?
31. Cho thuê tài chính là gì ? So sánh với cho thuê tài sản trong pháp luật dân sự?
32. Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ cho thuê tài chính?


Kho tài liệu miễn phí của Ket-noi.com blog giáo dục, công nghệ

Câu 1. Phân biệt hoạt động kinh doanh ngân hàng với các hoạt động kinh doanh khác trong nền kinh tế?
Tiêu chí Hoạt động ngân hàng Hoạt động kinh doanh
Chủ thể Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác hoạt động ngân hàng
Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động ngân hàng Chủ thể đa dạng, cá nhân tổ chức thực hiện kinh doanh nói chung.
Không nhất thiết phải có giấy phép kinh doanh như người kinh doanh nhỏ lẻ, tổ hợp tác, hộ gia đình.
Đối tượng Tiền tệ và các giấy tờ có giá.
Đối tượng giao dịch có tính nhất ngắn hạn. Tha gia vơi tư cách là phương tiện thanh toán hàng hóa, tiền chuyển khoản hối phiếu
Phương pháp điều chỉnh Chịu sự điều chỉnh của Luật Ngân hàng, pháp luật có liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật Phá sản, Luật cạnh tranh. Tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và Luật Thương Mại. Luật Doanh nghiệp
Tính chất hoạt động Mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận
Có độ rủi ro cao hơn và có ảnh hưởng sâu sắc, có tính dây chuyền rõ nét đối với nền kinh tế nên là loại hình kinh doanh có điều kiện. Mục đích lợi nhuận là chủ yếu.
Độ rủi ro ít hơn và ít có ảnh hưởng dây chuyền và không bắt buộc về điều kiện.

Câu 2. Những đặc điểm của hoạt động kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng gì tới việc nhà nước sử dụng pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng?
Do độ rủi ro của hoạt động ngân hàng cao và đặc biệt luật có ảnh hưởng sâu sắc và có tính dây chuyền đến kinh tế xã hội, liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể nên pháp luật cũng đặc biệt lưu ý khi điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động ngân hàng.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement