Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999438 Link tải luận văn miễn phí cho ae

I- Giới thiệu chung
Vào thời điểm thành lập Liên Hợp Quốc năm 1945, số lượng thành
viên của Liên Hợp Quốc là 51 thành viên. Hiện nay, Liên Hợp Quốc có tất
cả 192 quốc gia thành viên, là tổ chức quốc tế lớn nhất trên thế giới. Sự phát
triển về số lượng thành viên của Liên Hợp Quốc chủ yếu là do quá trình phi
thực dân hóa và sự tan rã của Liên Xô và Nam Tư.
The Charter of the United Nations divides members into two classes
original members and elected members. Article 3 states that “The original
Members of the United Nations shall be the States which, having
participated in the United Nations Conference on International Organization
at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United
Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in
accordance with Article 110.”
Hiến chương Liên Hợp Quốc chia các thành viên Liên Hợp Quốc
thành hai loại: các thành viên sáng lập và các thành viên gia nhập.
Điều 3 quy định, “Các thành viên đầu tiên của Liên Hợp Quốc là những
quốc gia đã tham gia Hội nghị Liên Hợp Quốc về Tổ chức quốc tế tại San
Francisco hay đã từng ký kết Tuyên bố Liên Hợp Quốc vào 1/1/1942, nay
ký kết bản Hiến chương này và phê chuẩn nó theo điều 110”.
Các thành viên gia nhập sau là các quốc gia gia nhập Liên Hợp Quốc
sau thời điểm trên và phải đáp ứng các điều kiện của điều 4, khoản 1 Hiến
chương Liên Hợp Quốc.
II– Điều kiện gia nhập Liên Hợp Quốc
Article 4, paragraph 1:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement