Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998680 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đề cương ôn thi Nhà nước & pháp luật
Phần 1

Câu 1: Anh, chị hãy phân tích " Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân mà nền tảng là mối liên minh giữa g/cấp công nhân, g/cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Nguồn gốc Nhà nước là sản phẩm của XH phát triển đến một giai đoạn nhất định, tức là giai đoạn trong XH hình thành phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp không thể điều hoà được thì xuất hiện nhà nước.
Cách mạng tháng 8 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, đó là Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á. Đó là Nhà nước kiểu mới về bản chất, khác hẳn với các kiểu nhà nước từng có trong lịch sử. Bản chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức và hoạt động của đời sống nhà nước là tính nhân dân của nhà nước.
Theo Điều 2 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi khẳng định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
- Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước: Bằng các chế định phổ thông nhân dân đã lập nên nhà nước.
+ Nhân dân có quyền bãi miễn những cán bộ không xứng đáng.
+ Nhân dân có quyền tham gia xây dựng các đạo luật.
+ Nhân dân nuôi bộ máy nhà nước ( bằng hình thức đóng thuế )
- Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ VN, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết dân tộc:
+ Hiến pháp cùng các đạo luật đều ghi nhận NN thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi, kỳ thị chia rẽ dân tộc.
+ Tất cả các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán truyền thống , văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình.
+ Tất cả các dân tộc đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, Vhoá, XH.
- NNước CHXHCNVN được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa NN và công dân:
+ Công dân có đầy đủ các quyền tự do dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xh, đồng thời công dân cũng tự giác thực hiện mọi nghĩa vụ trước NN. Về phần mình NN cũng tôn trọng các quyền tự do dân chủ của công dân, ghi nhận, đảm bảo cho các quyền đó được thực hiện đầy đủ.
- Dân chủ bao giờ cũng gắn với pháp luật. Đó là bản chất của NN pháp quyền. Được thể hiện như sau:
+ Toàn bộ cơ quan NN từ cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đều phải được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, bằng pháp luật. NN ban hành pháp luật, quản lý xh bằng pháp luật, nhưng NN và cơ quan NN phải đặt mình dưới pháp luật. Cơ quan NN “ chỉ được làm những điều pháp luật cho phép”; bảo đảm và phát triển quyền tự do dân chủ của nhân dân, còn nhân dân “ được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm”.
+ NN luôn luôn hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, luật ở vị trí tối thượng. NN sử dụng pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xh: quan hệ giữa NN với các dân tộc trong quốc gia, NN và công dân, giữa các bộ phận trong bộ máy NN…trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ktế, vhoá, xh. NN sử dụng pháp luật để điều chỉnh quan hệ xh phát triển theo hướng lành mạnh và bảo đảm định hướng xhcn.
+ NN bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
+ Xây dựng NN xhcn của dân, do dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức làm nền tảng do ĐCS lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xh, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích tổ quốc và nhân dân. Mọi quyền lực NN đều thuộc về nhân dân. NN ta do dân lập nên, bầu ra, dân giám sát và bãi miễn. Sức mạnh NN bắt nguồn từ sức mạnh nhân dân.
+ Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực chiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, quyền lực NN là thống nhất, không phân chia và thuộc về nhân dân, khác với thuyết “ phân lập các quyền”. Nhân dân trao quyền cho Quốc Hội.
+ Tuy nhiên có sự phân biệt và phân bố các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong hệ thống bộ máy NN thống nhất. Đó xem như là sự phân công lao động hợp lý giữa những tổ chức của NN, có sự ràng buộc, hợp tác và giám sát lẫn nhau, bảo đảm cho mọi tổ chức làm đúng chức năng của mình và đúng pháp luật.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Đề cao tinh thần hợp hiến của hoạt động NN và tính nhân văn của pháp luật, là 1 đặc trưng cơ bản của NN pháp quyền.
Như vậy, NN pháp quyền là “ NN quản lý xh bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xhcn” Điều 12 Hiến pháp 1992.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement