Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#998126 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Công tác xác minh trong thi hành án dân sự là hoạt động không thổ thiếu trong các hoạt động chuycn môn, nghiệp vụ cùa chấp hành vicn, thư ký thi hành án. Mục đích cùa xác minh là giải quyết hồ sơ thi hành án cho đúng pháp luật bảo đảm quyền, nghĩa vụ cùa các bcn thi hành án. Ớ mồi hồ sơ cụ thổ cần những tác nghiệp khác nhau, cách thức tố chức cùng khác nhau vì vậy công tác xác minh cùng khác nhau. Tuy nhicn, ơ bất cứ hồ sơ nào mục đích xác minh cùng phục vụ cho việc giải quyết hồ sơ phù hợp với các quy định pháp luậtệ Có thổ nói một cách khác đây chính là sự định hướng trong công tác xác minh.

Mục đích xác minh trong công tác thi hành án nói chung là xác minh điều kiện thi hành án cùa đương sự - người được thi hành án, người phải thi hành án, những người có quyền, nghĩa vụ licn quan.

Xác minh thi hành án đồ trá lời câu hỏi: Hồ sơ này có điều kiện hay không có điều kiện? có điều kiộn là những điều kiện nào, khi áp dụng các biện pháp thi hành án sẽ phù hợp với các quy phạm pháp luật nào được ghi nhận trong luật thi hành án dân sự? Ncu không có điều kiện thi hành án thì chấp hành vicn SC áp dụng các trình tự thù tục thi hành án (Dinh chỉ, Tạm đình chi, Trá đơn ycu cẩu thi hành án, Hoàn thi hành án, ùy thác thi hành án) đúng quy định cùa pháp luật.

Mục đích xác minh cùa mồi hồ sơ thi hành án được cụ thổ hóa thành các nhiệm vụ, chấp hành vicn phải luôn đạt câu hỏi: lần này hồ sơ phải xác minh cái gì? làm rõ gì? Có như vậy toàn bộ hồ sơ mới có sự định hướng rõ ràng, khoa học tạo niềm tin cho chấp hành vicn đưa ra các biện pháp đổ giải quyết hồ sơ đúng pháp luật.

Trcn thực tế, có những hồ sơ, chấp hành vicn hay thư ký thi hành án chưa xác định được nhiộm vụ cùa mồi lần xác minh ncn kết quá xác minh chồng chco, thậm chí trái ngược nhau, toàn bộ hồ sơ không có sự định hướng rõ ràng, do vậy khi áp dung các biộn pháp, chấp hành vicn chở ncn lúng túng.
Xác minh là “Làm cho rõ sự thật qua thực tế và chứng cứ cụ thể”. Chấp hành
vicn và thư ký phải trực tiếp xác minh làm rõ và cụ thồ về điều kiện thi hành án cùa
đương sự (có điều kiện hay chưa có điều kiện). Có hay không có điều kiện thi
hành án thề hiện các thông tin về tài sản hay quyền về tài sán mà cụ thổ là thu
nhập, tài sản là động sản hay bất động sản, số dư trong tài khoản.
Viộc xác minh phải được tiến hành kịp thời, chính xác và đầy đù. Tính kịp thời
ở đây thổ hiện đúng lúc, không chậm trỗ cùa việc xác minh. Khi có được thông tin
vồ tài sản, chấp hành vicn, thư ký thi hành án phải kịp thời xác minh, có như vậy
mới ngăn chặn kịp thời những hành vi tẩu tán tài sán cùa đương sự, nhất là tài
khoản hay động sán.
Tính chính xác và đầy đù là một ycu cầu cùa một bicn bản xác minh và quá
trình tác nghiộp cùa một hồ sơ. Sự chính xác và đầy đủ ớ đây không phải là số
lượng, trọng lượng... mà chính là hàm lượng thông tin được thổ hiện bằng ngôn
ngừ pháp luật qua kết quả xác minh. Thông qua các thông tin chính xác và đầy đù
giúp ít rất nhiều cho chấp hành vicn khi áp dụng các biện pháp thi hành án (thỏa
thuận, tự nguyện hay cường chế). Dặc biệt, tính chính xác cùa kết quá xác minh
giúp chấp hành vicn trong việc xây dựng kế hoạch cường chế xác tình hình, dự liệu
các tình huống có thổ xáy ra trong khi cường chế gần với thực tiền, từ đó chấp hành
vicn có thể chù động trước các tình huống có thổ xáy ra.
Mỗi bicn bản xác minh rất cần sự chính xác và đầy đủ cá hình thức (mẫu xác
minh, chừ ký, dấu), có những cụ việc chi cần một bicn bản xác minh là giải quyết
được hồ sơ, nhưng cùng có hồ sơ phải có rất nhicu bicn bản xác minh mới giúp
chấp hành vicn có đù cơ sớ đổ giải quyết hồ sơ đúng quy định cùa pháp luật. Tính
chinh xác và đầy đù cùa công tác xác minh đòi hỏi chấp hành vicn phải luôn trăn
trở đổ tìm ra những câu trả lời một cách xác đàng đối với những vụ viộc cụ thểẳ
Thực tế hiện nay không ít kết quả xác minh rất thiếu chính xác và không đầy
đù. Nội dung: Dương sự đi tù, không có tài sản; hay đương sự bán nhà đi đâu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement