Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992392 Link tải luận văn miễn phí cho ae


BÀI 5: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ THAM GIA PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
Tình huống 1
Thực hành kỹ năng tham gia phiên toà sơ thẩm
(Hồ sơ vụ án dân sự LS.DS-10/B5.TH1)
1. Yêu cầu chung
- Rèn luyện kỹ năng xử lý, đề xuất xử lý các vấn đề thường phát sinh tại phiên tòa và sau phiên tòa dân sự sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng trình bày yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp/kỹ năng trình bày ý kiến của bị đơn với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yên cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Rèn luyện kỹ năng hỏi của luật sư tại phiên toà dân sự sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng tranh luận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại phiên toà dân sự sơ thẩm.
2. Yêu cầu cụ thể
ü Học viên nghiên cứu kỹ hồ sơ tình huống 10 và thực hiện các công việc sau:
- Tóm tắt nội dung tranh chấp;
- Chuẩn bị phần trình bày yêu cầu khởi kiện cho nguyên đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp/phần trình bày ý kiến của bị đơn với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh;
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng hỏi tại phiên toà sơ thẩm: xây dựng kế hoạch hỏi với tư cách luật sư của nguyên đơn và bị đơn;
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng tranh luận tại phiên toà sơ thẩm: chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn; chuẩn bị phương án đối đáp - tranh luận.
ü Học viên nghiên cứu quy định của pháp luật về:
- Phiên toà sơ thẩm
- Tranh chấp quyền sử dụng đất
ü Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến hồ sơ tình huống để thảo luận ở lớp
Tình huống 2
Thực hành kỹ năng tham gia phiên toà sơ thẩm
(Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại LS.TM-11/B5.TH2)
1. Yêu cầu chung
- Rèn luyện kỹ năng xử lý, đề xuất xử lý các vấn đề thường phát sinh tại phiên tòa và sau phiên tòa kinh doanh thương mại sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng trình bày yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp/kỹ năng trình bày ý kiến của bị đơn với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yên cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Rèn luyện kỹ năng hỏi của luật sư tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại.
- Rèn luyện kỹ năng tranh luận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại.
2. Yêu cầu cụ thể
ü Học viên nghiên cứu kỹ hồ sơ tình huống 11 và thực hiện các công việc sau:
- Tóm tắt nội dung tranh chấp;
- Chuẩn bị phần trình bày trong thủ tục hỏi:
· Yêu cầu khởi kiện cho NĐ (Công ty Sơn Dẻo Nhiệt Synthetic) và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;
· Ý kiến của BĐ (Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình) với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp;
· Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Công ty TNHH 1 thành viên Vận tải và Xây dựng) đối với yêu cầu, đề nghị của NĐ, BĐ; yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và chứng cứ để chứng minh cho đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng hỏi: xây dựng kế hoạch hỏi với tư cách Luật sư của nguyên đơn, Luật sư của bị đơn và Luật sư của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng tranh luận: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; Chuẩn bị phương án đối đáp - tranh luận với tư cách Luật sư của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
ü Học viên nghiên cứu quy định của pháp luật về:
- Phiên toà sơ thẩm
- Hợp đồng thầu phụ trong lĩnh vực xây dựng
ü Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến hồ sơ tình huống để thảo luận ở lớp.
Tình huống 3
Thực hành kỹ năng tham gia phiên toà sơ thẩm
(Hồ sơ vụ án lao động LS.DS -12/B5.TH3)

1. Yêu cầu chung
- Rèn luyện kỹ năng xử lý, đề xuất xử lý các vấn đề thường phát sinh tại phiên tòa và sau phiên tòa lao động sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng trình bày yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp/kỹ năng trình bày ý kiến của bị đơn với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yên cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Rèn luyện kỹ năng hỏi của luật sư tại phiên toà lao động sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng tranh luận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại phiên toà lao động sơ thẩm.
2. Yêu cầu cụ thể
ü Học viên nghiên cứu kỹ hồ sơ tình huống 12 và thực hiện các công việc sau:
- Tóm tắt nội dung tranh chấp;
- Chuẩn bị phần trình bày:
· Yêu cầu khởi kiện cho nguyên đơn (anh Dũng) và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;
· Ý kiến của bị đơn (Công ty TNHH Electric) với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp;
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng hỏi: xây dựng kế hoạch hỏi với tư cách Luật sư của nguyên đơn, Luật sư của bị đơn.
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng tranh luận tại phiên toà sơ thẩm: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn; Chuẩn bị phương án đối đáp - tranh luận với tư cách Luật sư của nguyên đơn, bị đơn.
ü Học viên nghiên cứu quy định của pháp luật về:
- Phiên toà sơ thẩm
- Hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và chế tài áp dụng trong trường hợp việc đơn phương là trái pháp luật.
ü Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến hồ sơ tình huống để thảo luận ở lớp.
Tình huống 4
Thực hành kỹ năng tham gia phiên toà sơ thẩm
(Hồ sơ vụ án Hôn nhân gia đình LS.DS -13/B5.TH4)
1. Yêu cầu chung
- Rèn luyện kỹ năng xử lý, đề xuất xử lý các vấn đề thường phát sinh tại phiên tòa và sau phiên tòa hôn nhân gia đình sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng trình bày yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp/kỹ năng trình bày ý kiến của bị đơn với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yên cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Rèn luyện kỹ năng hỏi của luật sư tại phiên toà hôn nhân gia đình sơ thẩm.
- Rèn luyện kỹ năng tranh luận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại phiên toà hôn nhân gia đình sơ thẩm.
2. Yêu cầu cụ thể
ü Học viên nghiên cứu kỹ hồ sơ tình huống 13 và thực hiện các công việc sau:
- Tóm tắt nội dung tranh chấp
- Chuẩn bị phần trình bày:
· Yêu cầu khởi kiện cho nguyên đơn (chị Ninh Thị Nga) và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.
· Ý kiến của bị đơn (anh Trịnh Văn Thiện) với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ chứng minh cho đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng hỏi: xây dựng kế hoạch hỏi với tư cách Luật sư của nguyên đơn, Luật sư của bị đơn.
- Chuẩn bị cho việc thực hành kỹ năng tranh luận tại phiên toà sơ thẩm:
· Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn
· Chuẩn bị phương án đối đáp - tranh luận với tư cách Luật sư của nguyên đơn, bị đơn.
ü Học viên nghiên cứu quy định của pháp luật về:
- Phiên toà sơ thẩm
- Quan hệ hôn nhân, tranh chấp ly hôn, chia tài sản, nuôi con.
ü Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến hồ sơ tình huống để thảo luận ở lớp
BÀI 5: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ THAM GIA PHIÊN
TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
(Hồ sơ vụ án dân sự LS.DS-10/B5.TH1)
HỌC VIÊN: …………………………………
MÃ SỐ HỌC VIÊN: ………………………
LỚP: Luật sư
TP. HCM ngày 21 tháng 03 năm 2015
1
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ
I. CHUẨN BỊ
1. TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP
Nguyên đơn:
- Bà Chu Thị Hồng Thanh (tên gọi khác Chu Thị Thanh) sinh năm 1930
Địa chỉ: 12 tổ 16 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Đại diện theo ủy quyền: Chu Thị Hồng Tâm, sinh năm 1970.
Địa chỉ: Số 61 tổ 16 Phương Nam Thành, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
- Ông Chu Văn Sinh, sinh năm 1936.
Địa chỉ: Thôn Vạn Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Bị đơn:
- Bà Đinh Thị Tám, sinh năm 1930
Địa chỉ: Thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Bà Chu Thị Loan, sinh năm 1935.
Địa chỉ: Tổ 3 phường Cầu Thía, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Đại diện theo ủy quyền: ông Chu Anh Quyết, sinh năm 1952.
Địa chỉ: Thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Bà Chu Thị The, sinh năm 1944.
Địa chỉ: Đội 1 thôn Diên Điền, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam
Định.
Đại diện theo ủy quyền: ông Chu Anh Quyết, sinh năm 1952.
Địa chỉ: Thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Ông Chu Khắc Hồng, sinh năm 1956
- Bà Trần Thị Đắc, sinh năm 1957
- Bà Chu Thị Mai, sinh năm 1952
Cùng địa chỉ: Thôn 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Vụ việc như sau:
Vụ việc Các bà Thanh, ông Sinh, bà Loan và bà The tranh chấp đòi quyền sử
dụng đất của 777 m
2
tại thửa đất số 40 tờ bản đồ số 02 lập năm 1998 tại thôn 6, xã
Phù Vân, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với bị đơn là Bà Đinh Thị Tám.
Về nguồn gốc đất:
Ông Chu Khác Trường và bà Chu Thị Cúc có tất cả 4 người con là Chu Thị
Hồng Thanh (sinh năm 1931), Chu Thị Loan (sinh năm 1934), Chu Khắc Sinh (sinh
năm 1939), Chu Thị The (sinh năm 1944). Ông Trường mất năm 1945, năm 1990, bà
Cúc chết đi không để lại di chúc, để lại di sản thừa kế là mảnh đất diện tích 777 m
2
tại thửa đất số 40 tờ bản đồ số 02 lập năm 1998 tại thôn 6, xã Phù Vân, huyện Phủ
Lý, tỉnh Hà Nam.
2
Ngày 21/01/1994, ông Chu Khắc Sinh tự ý lập giấy chuyển nhượng mảnh đất
nói trên cho vợ chồng ông Chu Khắc Thuyên và bà Đinh Thị Tám với giá trị là
1,500,000đ (bút lục 7,8, 13, 52) mà không có sự đồng ý của những người thừa kế
khác.
Ngày 10/04/1944, UBND xã Phù Vân ra Thông báo số 05/TB-UB tạm đình chỉ
việc chuyển nhượng nói trên giữa ông Sinh và vợ chồng ông Thuyên (bút lục 9).
Ngày 15/04/1994, bốn chị em bà Thanh, bà Loan, ông Sinh và bà The đã thống
nhất giao mảnh đất trên cho ông Thuyên và bà Tám trong nom, quản lý. Nội dung:
Để có nơi hương khói thờ phụng ông bà, cha mẹ tui cũng là nơi hội tụ anh chị em
trong các dịp giỗ tết hàng năm. Sau khi được ý kiến của nội ngoại chúng tui nhất trí
làm giấy này giao cho quyền sử dụng đất cho ông Chu Khắc Thuyên. Thời hạn giao
05 năm kể từ ngày 15 tháng 4 năm 1994 đến tháng 15 tháng 4 năm 1999. Người
được sử dụng phải có giao ước sau: nhà cửa tu sửa giữ để ở không để dột nát, đất đai
tự sản xuất ra sản phẩm sử dụng và nạp nghĩa vụ với nhà nước (trồng các cây ngắn
ngày) không được xây dựng cơ bản như: làm nhà, đất phải giữ nguyên mặt bằng
không được đào khoét. Các cây cối lưu niên không được chặt phá. Tổng giá trị thu
nhập cây lưu niên hàng năm phải có sựchứng kiến của hai bên nội ngoại. Số tiền đó
ông Chu Khắc Thuyên được hưởng 50% (năm mươi phần trăm) phần còn lại do bốn
chị em bà Thanh sử dụng (mở sổ ở ngân hàng do bà Chu Thị Thanh đứng tên) bút lục
10.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement