Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983494 Link tải miễn phí luận văn
1. Chuẩn bị phạm tội, phạm tội ch-a đạt
và tội phạm hoàn thành của tội phạm cố ý là
ba mức độ thực hiện tội phạm khác nhau có
ba mức độ nguy hiểm cho x( hội khác nhau
theo h-ớng từ thấp đến cao. Chuẩn bị phạm
tội bao gồm các hành vi tìm kiếm công cụ,
ph-ơng tiện hay hành vi khác tạo điều kiện
cần thiết cho việc thực hiện tội phạm. Tuy
nhiên, những hành vi đó ch-a xâm hại trực
tiếp đến quan hệ x( hội là khách thể trực tiếp
của tội định phạm nên so với phạm tội ch-a
đạt và tội phạm hoàn thành thì chuẩn bị
phạm tội có mức độ nguy hiểm cho x( hội
thấp nhất. Tr-ờng hợp có mức độ nguy hiểm
cho x( hội cao hơn chuẩn bị phạm tội nh-ng
lại thấp hơn tội phạm hoàn thành là phạm tội
ch-a đạt. Đó là hành vi bắt đầu thực hiện tội
phạm, tuy ch-a phải là hành vi thực hiện tội
phạm hoàn thành nh-ng đ( xâm hại trực tiếp
đến khách thể hay trực tiếp đe doạ gây ra
hậu quả nguy hiểm cho x( hội. Đối với các
hành vi thực hiện tội phạm ở các mức độ
khác nhau có các mức độ nguy hiểm cho x(
hội khác nhau thì cũng cần xác định cho
các hành vi đó các mức độ TNHS khác nhau.
Đó là cơ sở căn bản để quy định cũng nh-
phân hoá TNHS trong luật hình sự đối với
chuẩn bị phạm tội, phạm tội ch-a đạt và tội
phạm hoàn thành của một tội phạm cố ý.
Ngoài ra, các hành vi chuẩn bị phạm tội
hay phạm tội ch-a đạt của các loại tội cố ý
khác nhau về tính chất và mức độ nguy hiểm
cho x( hội cũng có tính chất và mức độ nguy
hiểm cho x( hội khác nhau. Đây cũng là cơ
sở để phân hoá TNHS đối với chuẩn bị phạm
tội, phạm tội ch-a đạt không chỉ của một loại
tội cố ý mà của các loại tội cố ý khác nhau.
Luật hình sự Việt Nam qua các thời kì và
luật hình sự của các n-ớc đ( có những quy
định khác nhau về TNHS của chuẩn bị phạm
tội và về phân hoá TNHS đối với chuẩn bị
phạm tội, phạm tội ch-a đạt và tội phạm
hoàn thành của các tội phạm cố ý.
2. Về TNHS của ng-ời có hành vi phạm
tội ch-a hoàn thành, BLHS năm 1985 đ( quy
định: Ng-ời chuẩn bị phạm tội tội nghiêm
trọng (tội có mức cao nhất của khung hình
phạt là trên 5 năm tù) và ng-ời có hành vi
phạm tội ch-a đạt trong mọi tr-ờng hợp phải
chịu TNHS. Quy định này đ( thể hiện sự
phân hoá trong việc quy định có TNHS hay
không có TNHS đối với chuẩn bị phạm tội và
phạm tội ch-a đạt của các tội phạm cố ý. Chỉ
những ng-ời có những hành vi chuẩn bị
phạm tội tội gây nguy hại lớn cho x( hội mà
đ-ợc luật hình sự quy định là tội nghiêm
trọng mới phải chịu TNHS. Quy định trên
cũng chính thức thừa nhận rằng so với phạm
tội ch-a đạt và tội phạm hoàn thành thì
* Tr-ờng đại học luật Hà Nội
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online