Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972917 CHia sẻ cho ae luận văn

Tìm hiểu về tính hiệu quả trong việc tuân thủ pháp luật về chi ngân sách nhà nước và đưa ra ý kiến đánh giá pháp lý của nhóm thực hiện
ĐỀ BÀI SỐ 12: Tìm hiểu về tính hiệu quả trong việc tuân thủ pháp luật về chi ngân sách nhà nước và đưa ra ý kiến đánh giá pháp lý của nhóm thực hiện.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
1.1. Các khái niệm
1.2 . Các quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước
a. Các điều kiện về chi ngân sách nhà nước
b. Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước
2. Tính hiệu quả trong việc tuân thủ pháp luật về chi ngân sách nhà nước
2.1. Thực trạng trong việc tuân thủ quy định về các khoản chi cụ thể trong ngân sách nhà nước 2.2. Thực trạng trong việc tuân thủ pháp luật trong điều kiện chi ngân sách nhà nước
a. Những kết quả đạt được: b. Những điểm bất cập:
2.3. Thực trạng trong việc tuân thủ pháp luật về chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc chi ngân sách theo từng cách cấp phát. 2.4. Thực trạng trong việc tuân thủ pháp luật về các cách cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước.
3. Đánh giá pháp lý của nhóm và một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chi ngân sách nhà nước.
KẾT LUẬN


Bài tập nhóm tháng 1 Môn Luật Tài Chính Việt Nam

3

LỜI MỞ ĐẦU
Nếu hoạt động thu ngân sách nhà nước là nhằm thu hút các nguồn vốn tiền tệ để hình thành nên quỹ ngân sách nhà nước thì chi ngân sách nhà nước là chu trình phân phối, sử dụng các nguồn vốn tiền tệ đã được tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước. Việc thực hiện đúng đắn các quy định của pháp luật về chi ngân sách nhà nước trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và nâng cao đời sống của nhân dân. Tìm hiểu về việc thực hiện những quy định của pháp luật về chi ngân sách nhà nước trong một số năm gần đây, tính hiệu quả trong việc tuân thủ pháp luật về chi ngân sách nhà nước, trong bài tập nhóm tháng 1 này, nhóm chúng em xin được chọn đề tài “Tìm hiểu về tính hiệu quả trong việc tuân thủ pháp luật về chi ngân sách nhà nước và đưa ra ý kiến đánh giá pháp lý của nhóm thực hiện”. Qua đó, chúng em xin được đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện pháp luật về chi ngân sách. Trong bài làm của chúng em còn nhiều thiếu sót do kiến thức có giới hạn, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để chúng em hoàn thiện tốt hơn trong bài lần sau
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement