Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971432 Chia sẻ cho các bạn bài báo
TS. NguyÔn Ph-¬ng Lan *
1. Những khía cạnh lí luận về hệ quả
pháp lí của việc nuôi con nuôi
Việc nhận nuôi con nuôi được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền công nhận theo thủ
tục luật định sẽ làm phát sinh quan hệ pháp
luật cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con
nuôi và người được nhận làm con nuôi. Khoản
1 Điều 3 Luật nuôi con nuôi quy định: “Nuôi
con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và
con giữa người nhận con nuôi và người
được nhận làm con nuôi”.
Quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận
con nuôi và người được nhận làm con nuôi
là quan hệ cha mẹ và con đặc biệt, vì quan
hệ này không phát sinh trên cơ sở sự sinh đẻ
tự nhiên và gắn với huyết thống giữa hai bên.
Nếu quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con, về bản
chất là quan hệ tự nhiên gắn với huyết thống,
phát sinh từ việc thụ thai, mang thai, sinh con
thì quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi là
quan hệ cha mẹ và con dựa trên ý chí, tình
cảm không liên quan đến sự sinh đẻ và quan
hệ huyết thống giữa hai bên. Do quan hệ cha
mẹ và con giữa người nhận nuôi và người
được nhận làm con nuôi được tạo lập một
cách có chủ định nên sự điều chỉnh bằng pháp
luật đối với quan hệ này là cần thiết.
Trong quan hệ nuôi con nuôi tồn tại mối
quan hệ giữa các chủ thể có liên quan là
người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con
nuôi (cha, mẹ đẻ; người giám hộ của trẻ em),
trẻ em được cho làm con nuôi và người nhận
nuôi. Mối quan hệ giữa ba bên này không
chỉ tồn tại khi bắt đầu xác lập quan hệ nuôi
con nuôi, mà tồn tại suốt trong toàn bộ quá
trình thực hiện việc nuôi con nuôi, tuỳ theo
sự điều chỉnh pháp luật của mỗi nước. Pháp
luật cần có quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ
và toàn diện về các quyền và nghĩa vụ có thể
phát sinh giữa các bên có liên quan trong
quan hệ cho-nhận con nuôi. Sự quy định về
hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi càng
đầy đủ, cụ thể, phù hợp với bản chất của
quan hệ nuôi con nuôi thì việc điều chỉnh
quan hệ nuôi con nuôi càng có tính khả thi
hiệu quả, đảm bảo được quyền, lợi ích chính
đáng của các chủ thể đồng thời tránh được
các tranh chấp có thể xảy ra.
Theo quy định trong hệ thống pháp luật
của một số nước trên thế giới, hệ quả pháp
lí của việc nuôi con nuôi phụ thuộc vào
việc nuôi con nuôi được xác lập theo hình
thức nuôi con nuôi đầy đủ hay nuôi con
nuôi đơn giản.
Nuôi con nuôi đơn giản là hình thức xác
lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận
nuôi và con nuôi nhưng không làm chấm dứt
hoàn toàn các quyền và nghĩa vụ pháp lí giữa
người được nhận nuôi với cha mẹ đẻ và gia
đình huyết thống. Hình thức nuôi con nuôi
đơn giản tồn tại đồng thời hai quan hệ cha
* Trường Đại học Luật Hà Nội
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement