Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cawrdav
#964030 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trên cơ sở lý luận chung của pháp luật Việt Nam, luận án phân tích các khái niệm cơ bản, nêu bật đặc thù của pháp luật hàng hải Việt Nam. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật hàng hải với pháp luật quốc tế và các luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhằm xác định vai trò, vị trí của pháp luật hàng hải trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung. Khái quát hoá lịch sử phát triển, thực trạng của pháp luật hàng hải, phân tích các điểm bất cập trong pháp luật hàng hải. Kiến nghị phương hướng hoàn thiện PLHH nhằm tạo khung pháp lý cho các hoạt động hàng hải ở Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước pháp quyền và giao lưu thương mại
Từ xa xưa, cùng với sự phát triển cùa giao lưu buôn bán bàna thương
thuyền giữa các quổc gia và vùng lãnh thổ, trải qua quá trình hàng trăm năm,
từng bước các tập quán, sau này là các nguyên tắc và chế định hàng hải đã
được hình thành và phát triển, tạo khuntí; pháp lý điều chỉnh hoạt độn» sử
dụne; tàu và biển vào mục đích thương mại, RÓp phần khuyến khích sự phát
triển vận tải biển ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Tàu và
đại dương là hai đối tượne cơ bản và quan trọng nhất của pháp luật hàng hài.
Khai thác tàu biến một cách an toàn và hiệu quà, đồns thời bào đảm việc
giữ gìn môi trường trong lành của biển và đại dương không chỉ là trách nhiệm
cùa từng quốc gia mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng thế ĩĩiới.
Ngày nay, khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường biển trên thế giới nói
chung và Việt Nam nói riêng ngày càn« gia tăng đã dẫn đến sự phát triển cà
về số lượng cũng như về chất lượng của đội tàu buôn. Hơn nữa, cách
vận chuyển hàng hoá bằng đường biển cũng ngày càng được phát triển theo
hướng hiện đại hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại đường biển và
điều này đòi hỏi pháp luật hàng hải ngày càng phải hoàn thiện cho phù hợp
với tình hình thực tế.
Với ưu thế vận chuyển được khối lượng hàng lớn, khoảng cách xa, giá
thành rè nên hầu hết hàng hoá xuất nhập khẩu của thế giới được vận chuyển
bàng đường biển. Với Việt Nam, hàng hoá xuất nhập khẩu được vận chuyển
bàng đườns biển chiếm hơn 90% tổns hàng hoá xuất nhập khẩu và sổ hàng
hoá này được vận cliuyổn đến hàng trăm nước trên thế giới [10-tr.3]. Chính vì
vậy, nói đến pháp luật hàng hải không thể không đề cập đến đặc điểm mang
tính quốc tể của nỏ.
MÔ ĐÂU
1. T ín h c ấ p th iết của Đ ề tài
Trong những năm qua, nhất là kể từ khi Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm
1990 được ban hành, pháp luật hàng hải cùa nirớc ta đã từng bước được xây
dựng và hoàn thiện đă góp phần không nhò vào sự nghiệp xây dựng và phát
triển đất nước. Tuy vậy, với sự phát triển của các luật khác trong hệ thống
pháp luật Việt Nam, sự sửa đổi, bổ sung của điều ước quốc tế về hàng hài và
sự phát triên c ùa n eành h àng h ải V iệt Nam t rong thời o ian qua, pháp I uật
hàng hài Việt Nam đang ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi cần có sự
nghiên cứu, xem xét, sửa đổi bổ sung nhàm phục vụ hiệu quả chiến lược chù
động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Do vậy, đề tài: "Những vấn đề lý luận và thực tiễn cùa việc hoàn thiện
pháp luật hàng hài Việt Nam" là một vấn đề có tính cấp thiết cả trên phương
diện lý luận và thực tiễn, cần được nshiên cứu trong giai đoạn hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Các nghiên cứu về thực tế áp dụng pháp luật hàng hải đã được nhiều nhà
khoa học pháp lý và nhừna nhà khoa học kinh lế Việt Nam nghiên cứu từng
phẩn và dưới các góc độ, khía cạnh nghiên cứu khác nhau. Trong những cône
trình nghiên cứu, những bài viết đã được công bổ, các vấn đề về thực tiễn áp
dụns, và đề xuất hoàn thiện Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 1990, tố tụng về
bẳt giữ tàu, đã được đề cập ở những mức độ khác nhau. Trong số cảc công
trình khoa học này có thể kể đến như: Đề án xây đựng "Pháp lệnh về tố tụng
bắt giữ tàu" từ năm 1999 do Toà án Tối cao chú trì nghiên cứu, Đe án "Bộ
luật Hàng hài Việt Nam sửa đổi" do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì nghiên
cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp nhà nước "Những vấn đề lý luận
và thực tiễn phát triển pháp luật về thương mại và hàng hài quốc gia và quốc
tế trong điều kiện Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới" do Trường đại học
Ngoại thương chủ trì; Bài viết của TS. Hà Hùng Cường, LG. Hoa Hữu Long

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ballz
#998813 Bạn ơi mình đang cần tài liệu này để nghiên cứu nhưng link đã bị die. Bạn giúp mình reup lại tài liệu này với. Thank bạn nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998832 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement