Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bartlet
#963644 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Vị trí của trẻ em đã được
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ngày nay các cháu là nhi đồng. Ngày sau
các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới" [28]. Ngày nay, tư tưởng đó
của Bác Hồ vẫn tiếp tục được kế thừa, phát triển và hoàn toàn phù hợp với tư
tưởng của thời đại "Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai". Vì vậy, bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em là một sự nghiệp lớn lao và hệ trọng. Sự nghiệp
ấy đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ
giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Điều này được thể hiện trong từng bước
xây dựng và hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật nhằm tạo một hành lang
pháp lý cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó, công tác
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở nước ta trong những năm qua có nhiều
chuyển biến đáng khích lệ, các quyền của trẻ em đã và đang được cải thiện về
nhiều mặt [17].
Trẻ em tự mình không thực hiện được các quyền mà phải dựa vào
người lớn. Việc thực hiện quyền trẻ em chủ yếu phụ thuộc vào trách nhiệm
của gia đình, nhà trường, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân.
Mặc dù đã có sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành song sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc trẻ em đang đứng trước những thách thức cam go, nhất là các yếu tố
nảy sinh do mặt trái của nền kinh tế thị trường mang lại. Khoảng cách giàu,
nghèo, phân biệt về giới giữa các gia đình, giữa các vùng vẫn có xu hướng gia
tăng làm cho nhiều trẻ em rơi vào cảnh thất học, nhiều trẻ em phải xa gia đình
để kiếm sống; các áp lực về kinh tế, xã hội, lối sống thực dụng hay sự suy đồi
của đạo đức làm tăng thêm nguy cơ trẻ em lang thang, trẻ em bị buôn bán, bị
xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động, bị bạo hành cả trong nhà trường, gia
đình và ngoài xã hội.
Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ với khoảng hơn 25 triệu trẻ em,
chiếm khoảng gần 29% dân số. Trong đó, số trẻ mồ côi không nơi nương tựa
và số trẻ em bị bỏ rơi là 126.248; số trẻ em khuyết tật là 326.327; số trẻ em là
nạn nhân chất độc hóa học là 22.559; số trẻ nhiễm HIV/AIDS là 5.704 em; trẻ
em làm việc xa gia đình là 6.056, số trẻ em bị tai nạn thương tích là
13.594... [5], [47], [48]. Chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dân số với nhiều nhóm
đối tượng trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt, trong khi đó, hệ thống bảo vệ, chăm
sóc còn nhiều yếu kém, lạc hậu, kiến thức, trách nhiệm của những người
chăm sóc trẻ em của gia đình và cộng đồng chưa bắt kịp thời tốc độ phát triển
dẫn đến năng lực bảo vệ trẻ em trong gia đình, cộng đồng và những người
chăm sóc trẻ em bị giảm sút; hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ quyền trẻ
em liên tục điều chỉnh; mạng lưới cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên
tham gia công tác bảo vệ quyền trẻ em không ổn định nên việc cập nhật kiến
thức và kỹ năng bảo vệ quyền trẻ em rất hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát
về bảo vệ quyền trẻ em còn rất ít... Tất cả các yếu tố đó đã và đang trở thành
rào cản trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở nước ta hiện nay; đồng
thời, đây cũng là những thách thức không nhỏ đối với những người làm công
tác bảo vệ trẻ em, trong đó có công tác thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em.
Trước tình hình đó, thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em được xem là yêu
cầu cấp thiết trong hoạt động quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Là một trong các nhiệm vụ của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và
Xã hội, thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em thời gian qua đã đạt được một số kết
quả đáng ghi nhận góp phần phát huy được những yếu tố tích cực, phát hiện
được nhiều hiện tượng tiêu cực, từ đó có hướng xử lý kịp thời, nghiêm minh,
đảm bảo pháp luật. Qua thanh tra cũng kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung
nhiều chính sách trong công tác bảo vệ quyền trẻ em cho phù hợp. Tuy vậy,
đây là một lĩnh vực quản lý rộng, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức và
mang tính "xã hội", nên thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em còn tồn tại nhiều
hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện. Bên cạnh hệ thống luật pháp, chính
sách còn nhiều "lỗ hổng" thì thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em hoạt động chưa
hiệu quả, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ quyền trẻ em còn
quá ít về số lượng, chưa đáp ứng về chất lượng so với yêu cầu quản lý nhà
nước, các điều kiện để thực hiện công tác thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em
còn nhiều thiếu thốn, chưa có cơ chế phối hợp nhằm tập hợp sức mạnh giữa
các cơ quan, tổ chức trong hoạt động này… Do đó, việc nghiên cứu công tác
thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em để góp phần điều chỉnh, sửa đổi cơ chế,
chính sách nhằm đáp ứng với tình hình thực tiễn đất nước và nhu cầu ngày
càng cao của sự nghiệp bảo vệ trẻ em càng trở nên cần thiết.
Mặt khác, hiện nay ở nước ta, chưa có một công trình khoa học hay
một đề tài nghiên cứu một cách toàn diện về thanh tra bảo vệ quyền trẻ em. Vì
thế, trước yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm
sóc trẻ em, tui chọn: "Thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em trong điều kiện hiện
nay ở Việt Nam" làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình với mong muốn
làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao công
tác thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em nói riêng, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ
trẻ em nói chung hiện nay ở nước ta.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trước đây, đã có một số nghiên cứu chuyên khảo về lĩnh vực bảo vệ
quyền trẻ em như: "Pháp luật về quyền trẻ em ở Việt Nam", Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia (1994); "Những điều cần biết về quyền trẻ em", của Vũ
Ngọc Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (1996); Bộ tài liệu về lao động
trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2009); Bộ tài liệu thanh tra
về lao động trẻ em - Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(2012)... Một số công trình nghiên cứu về công tác thanh tra như: "Nâng cao
năng lực hệ thống thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội", Đề án
của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (2013); "Các công


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LeHuy789
#1011251 Bạn nào còn file này không ạ: Thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011273 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement