Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dagon
#963605 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật môi trường, làm rõ vai trò và tác dụng của việc thực hiện pháp luật môi trường đối với việc bảo vệ môi trường sống trong sạch của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phân tích, đánh giá khái quát các quy định pháp luật môi trường ở nước ta và thực tiễn thực hiện pháp luật môi trường của người dân, doanh nghiệp và của các cơ quan nhà nước, làm rõ nguyên nhân của thực trạng trên. Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu đã nêu, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về môi trường ở nước ta như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; hoàn thiện các quy định của pháp luật về sử dụng và bảo vệ môi trường; hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật môi trường; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; một số giải pháp khác
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế phát triển ngày một
mạnh mẽ thì vấn đề bảo vệ môi trường càng trở nên quan trọng và cấp thiết.
Với ý nghĩa đó, thông qua các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, Việt Nam đã khẳng định quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi
với bảo vệ môi trường. Nói cách khác, Việt Nam đang từng bước thực hiện
các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, hàng loạt các vụ việc tiêu cực liên
quan đến thực hiện pháp luật về môi trường đã phát sinh, thu hút sự chú ý của
công luận, ví dụ như: Vụ Vedan xả nước thải chưa qua xử lý vào sông Thị
Vải; vụ Miwon xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng; công ty trách
nhiệm hữu hạn Văn Đạo (Hà Nội) đầu độc sông Đáy; một loạt nhà máy ở
Thanh Hóa đầu độc sông Chu; công ty Hào Dương có nhà máy thuộc da thuộc
loại lớn nhất Đông Nam Á từ 3 năm nay bức tử sông Đồng Điền; nhiều doanh
nghiệp chặt phá rừng trồng, rừng tự nhiên... Những vụ việc nêu trên chỉ là
những ví dụ đơn lẻ trong vô số các hiện tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường của các cá nhân, doanh nghiệp. Thực tế đó cho thấy, rõ ràng môi
trường cả nước đang bị xâm hại nghiêm trọng.
Vấn đề cần được đặt ra là vì sao một số cá nhân, doanh nghiệp cố tình
hủy hoại môi trường đến như vậy? Vì lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp đó
tìm mọi cách để giảm chi phí, cũng như do nhận thức còn hạn chế, ý thức
coi thường pháp luật nên việc thực hiện pháp luật môi trường đã không được
đảm bảo, mặc dù, Luật Bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ năm 2004 và bộ
máy quản lý tài nguyên môi trường từ Trung ương đến địa phương đã được
thiết lập. Để trả lời câu hỏi nêu trên, trong phạm vi đề tài này, tác giả sẽ tập
trung phân tích, làm rõ việc thực hiện pháp luật môi trường ở Việt Nam cả từ
góc độ lý luận và góc độ thực tiễn. Qua đó, hi vọng sẽ giúp chúng ta có được
sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về việc thực hiện pháp luật môi trường,
cũng như có giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về
bảo vệ môi trường trong điều kiện hội nhập và phát triển kinh tế.
2. Iình hình nghiên cứu đề tài
Ở nước ta, đến thời điểm hiện nay, có một số công trình nghiên cứu về
thực hiện pháp luật như các sách chuyên khảo: Áp dụng pháp luật ở Việt Nam
hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, của PGS.TS Nguyễn Thị Hồi;
Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam, của PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan;
và một số bài viết về thực hiện pháp luật trên các Tạp chí, ví dụ như: Về thực
hiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam, của Lê Sơn Hải
đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật; Nâng cao hiệu lực thi hành pháp
luật bảo vệ môi trường, của PGS.TS. Phạm Hữu Nghị trong tài liệu hội thảo
khoa học "Môi trường trong mối quan hệ với sức khỏe và quyền con
người"… Đây là những công trình nghiên cứu, những bài viết có chất lượng,
với sự tham gia của các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học pháp lý.
Song, do giác độ nghiên cứu được xác định là tập trung phân tích, đánh giá
toàn diện về thực hiện pháp luật nói chung hay chỉ chuyên sâu về vấn đề môi
trường nên các công trình nghiên cứu, các bài viết nêu trên đã không tập trung
phân tích, đánh giá toàn diện, chi tiết về lý luận và thực tiễn thực hiện pháp
luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Việc nghiên cứu đề tài "Thực hiện pháp luật môi trường ở Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay" nhằm đạt các mục đích chủ yếu sau đây:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật môi trường, cụ
thể như: Khái niệm thực hiện pháp luật môi trường; các đặc điểm của thực


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997241 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement