Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mizz_tuily
#963395 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu những quy định của Hiến chương Liên hợp quốc (HCLHQ) và quy chế hoạt động với tư cách là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo an (HĐBA). Trên cơ sở những quy định của HCLHQ và các nghị quyết có liên quan của tổ chức này, đi sâu tìm hiểu các lĩnh vực hoạt động cụ thể của HĐBA để thực hiện vai trò giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; hành động trong trường hợp có sự đe dọa, phá hoại hòa bình hay có hành vi xâm lược và tiến hành các hoạt động giữ gìn hòa bình, chống khủng bố quốc tế. Qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những bất cập còn tồn tại. Phân tích, đánh giá những phương án cải tổ HĐBA đã được đưa ra trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp cải tổ HĐBA: mở rộng HĐBA; cải cách quyền phủ quyết; nâng cao tính dân chủ và trách nhiệm của HĐBA để cơ quan này đảm đương tốt hơn vai trò chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Là một trong những tổ chức quốc tế đa phương toàn cầu lớn nhất hiện
nay, duy trì hòa bình và an ninh thế giới luôn được coi là tôn chỉ, mục đích
quan trọng nhất mà Liên hợp quốc (LHQ) theo đuổi. Để thực hiện mục đích
này, các cơ quan của LHQ đều được trao những chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn cụ thể, trong đó, Hội đồng bảo an (HĐBA) là cơ quan chịu trách nhiệm
chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Sau khi trật tự thế giới hai cực sụp đổ, tình hình chính trị thế giới tiếp
tục đan xen giữa ổn định và mất ổn định. Ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế
giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo,
chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố… còn xảy ra ở nhiều
nơi với tính chất phức tạp ngày càng tăng, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình
và an ninh quốc tế. Thực tế này buộc LHQ mà cụ thể là HĐBA phải không
ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng chung của cộng
đồng quốc tế về một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và an ninh để phát
triển bền vững kinh tế - xã hội.
Là một thành viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 -
2009, hợp tác và tham gia tích cực vào các hoạt động duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế của HĐBA là quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam. Để thực hiện
tốt hoạt động này, một trong những công việc quan trọng mà chúng ta cần làm
là nghiên cứu và nắm vững các hoạt động cụ thể của HĐBA LHQ trong lĩnh
vực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Đề tài "Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế" là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm chuẩn bị cho
Việt Nam có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của cơ quan này, cũng
như trở thành thành viên có trách nhiệm cùng với cộng đồng quốc tế đóngMỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Là một trong những tổ chức quốc tế đa phương toàn cầu lớn nhất hiện
nay, duy trì hòa bình và an ninh thế giới luôn được coi là tôn chỉ, mục đích
quan trọng nhất mà Liên hợp quốc (LHQ) theo đuổi. Để thực hiện mục đích
này, các cơ quan của LHQ đều được trao những chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn cụ thể, trong đó, Hội đồng bảo an (HĐBA) là cơ quan chịu trách nhiệm
chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Sau khi trật tự thế giới hai cực sụp đổ, tình hình chính trị thế giới tiếp
tục đan xen giữa ổn định và mất ổn định. Ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế
giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo,
chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố… còn xảy ra ở nhiều
nơi với tính chất phức tạp ngày càng tăng, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình
và an ninh quốc tế. Thực tế này buộc LHQ mà cụ thể là HĐBA phải không
ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng chung của cộng
đồng quốc tế về một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và an ninh để phát
triển bền vững kinh tế - xã hội.
Là một thành viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 -
2009, hợp tác và tham gia tích cực vào các hoạt động duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế của HĐBA là quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam. Để thực hiện
tốt hoạt động này, một trong những công việc quan trọng mà chúng ta cần làm
là nghiên cứu và nắm vững các hoạt động cụ thể của HĐBA LHQ trong lĩnh
vực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Đề tài "Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế" là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm chuẩn bị cho
Việt Nam có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của cơ quan này, cũng
như trở thành thành viên có trách nhiệm cùng với cộng đồng quốc tế đóng góp cho việc cải tổ HĐBA tương xứng với vai trò thay mặt chính của LHQ
trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
So với thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai khi
HĐBA mới được thành lập, các nguy cơ đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc
tế ngày nay đã có những biến đổi cơ bản. Thế giới ngày càng xuất hiện nhiều
hơn các nguy cơ an ninh phi truyền thống đòi hỏi HĐBA phải có những điều
chỉnh nhất định cả về cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động cụ thể và nguyên tắc
vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
trong tình hình mới. Thêm vào đó, thành phần của HĐBA ngày nay cũng
chưa phản ánh được những thay đổi trong tương quan lực lượng trên trường
quốc tế, những bất cập trong thực tiễn hoạt động vẫn còn tồn tại khá nhiều,
điều đó khiến cho nhu cầu cải tổ HĐBA ngày càng trở nên bức thiết hơn.
Đứng trước tình hình này, đã có không ít những chuyên đề nghiên cứu và
những bài viết của các tác giả cả trong nước và ngoài nước liên quan đến một
số khía cạnh nhất định của đề tài với nội dung tìm hiểu về cơ cấu tổ chức,
nguyên tắc vận hành, chức năng nhiệm vụ của HĐBA, đánh giá hiệu quả hoạt
động thực tiễn của cơ quan này cũng như đưa ra đề xuất về phương án cải tổ
HĐBA. Ở Việt Nam, trong thời gian chúng ta tham gia chạy đua và đảm nhận
ghế Ủy viên không thường trực HĐBA, đặc biệt trong năm 2005 - năm kỷ
niệm 60 năm thành lập LHQ - đã xuất hiện khá nhiều bài viết trên các tạp chí
chuyên ngành và chuyên đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài này như:
"Phương hướng cải tổ Liên hợp quốc: Trường hợp Hội đồng bảo an Liên hợp
quốc", đề tài cấp viện của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, năm 2005, do
tác giả Bùi Trường Giang thực hiện; các chuyên đề về hoạt động gìn giữ hòa
bình (GGHB) của LHQ do tác giả Nguyễn Hồng Quân thực hiện; đề tài về
chống khủng bố quốc tế do Viện Quan hệ Quốc tế Bộ Quốc Phòng thực hiện
năm 2006… Tuy nhiên, những đề tài, chuyên đề, bài viết này mới chỉ đề cập
đến một số khía cạnh nhất định trong hoạt động của HĐBA cũng như phương hướng cải tổ cơ quan này. Hiện nay, vẫn còn thiếu một đề tài tìm hiểu tương
đối toàn diện và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, thủ tục hoạt động, đánh
giá những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của HĐBA trong duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế, phân tích và đánh giá những phương án cải tổ HĐBA trong thời
gian qua, đề xuất một phương án cải tổ mới có tính khả thi.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
* Mục đích
Đề tài làm rõ các hoạt động cụ thể mà HĐBA cần tiến hành nhằm thực
hiện vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; đánh giá khách quan hiệu quả
thực tế của các hoạt động đó, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của
nó trong thời gian qua; đề xuất được giải pháp cụ thể trong cải tổ HĐBA LHQ
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐBA trong duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế.
* Nhiệm vụ
Để thực hiện được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
- Nghiên cứu những quy định của Hiến chương Liên hợp quốc
(HCLHQ) và quy chế hoạt động với tư cách là cơ sở pháp lý cho tổ chức và
hoạt động của HĐBA.
- Trên cơ sở những quy định của HCLHQ và các nghị quyết có liên
quan của tổ chức này đi sâu tìm hiểu các lĩnh vực hoạt động cụ thể của HĐBA
để thực hiện vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đánh giá hiệu quả
hoạt động, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những bất cập còn tồn tại trong
hoạt động của cơ quan này.
- Phân tích, đánh giá những phương án cải tổ HĐBA đã được đưa ra
trong thời gian qua, đồng thời đề xuất giải pháp cải tổ HĐBA để cơ quan này
đảm đương tốt hơn vai trò chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ThuyLinhDa
#999675 link download bị hỏng r ạ. em không down được. Mod cho e xin lại với ạ. Thank nhiều ạ
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999690 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement