Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By parksonghyp_choisongjong
#963183 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và việc thực thi các quy định đó trên thực tế cũng như đánh giá những kết quả, những bất cập, nguyên nhân của sự bất cập, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thực tiễn.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.
“Lao động” không chỉ là nhân tố quan trọng trong quá trình tiến hóa
của loài người mà còn là hoạt động quan trọng nhất của con người. Lao động
tạo ra mọi của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có
năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là một trong những nhân tố quyết định
sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình cũng như cá nhân mỗi người lao
động.
Đại hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam
(1986) đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước Việt Nam về mọi
mặt. Đường lối đổi mới toàn diện, đúng đắn của Đảng thể hiện trước hết ở sự
xác định vai trò của nhân tố con người, coi nguồn nhân lực vừa là động lực,
vừa là mục tiêu của sự phát triển, là trung tâm của quá trình sản xuất, là tài
sản quý giá nhất của Quốc gia. Chính từ tầm quan trọng của lao động và vai
trò của người lao động như vậy mà việc tạo ra và chăm lo cải thiện điều kiện
lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh là một trong những
nhiệm vụ trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động.
Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay,
đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động ngày càng liên quan chặt chẽ đến sự phát
triển của mỗi doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền
vững của mỗi quốc gia. Do đó, xây dựng một nền sản xuất an toàn với những
sản phẩm có chất lươn ̣ g và tính cạnh tranh gắn với việc bảo vệ sức khỏe
người lao động là môṭ trong những yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế
bền vững trong nền kinh tế toàn cầu hóa
Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội, thời gian
qua công tác vệ sinh, an toàn lao động ở nước ta đã có những chuyển biến
đáng kể về hệ thống văn bản pháp luật và bộ máy tổ chức. Chỉ thị
132/CT/TW của Ban bí thư Trung Ương Đảng nhấn mạnh : “ Ở đâu, khi nào
có hoạt động lao động lao động sản xuất thì ở đó, khi đó phải tổ chức công tác
bảo hộ lao động theo đúng phương châm: đảm bảo an toàn để sản xuất- sản
xuất phải đảm bảo an toàn lao động” [28].
Chủ trương đúng đắn của Đảng đã được thể chế hóa bằng pháp luật
của Nhà nước với việc ban hành Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ Luật Lao Động 2002, năm 2006, 2007. Bộ luật đã dành
hẳn một chương riêng- chương IX quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao
động. Trên thực tế, nhiều ngành, nhiều địa phương, doanh nghiệp và người sử
dụng lao động đã có những biện pháp, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc,
đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động và môi trường sản xuất kinh doanh.
Mặc dù vậy, công tác bảo hộ lao động nói chung và công tác vê ̣sinh,
an toàn lao đôn ̣ g nói riêng ở nước ta còn nhiều khó khăn và tồn tại. Nhiều
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh mới chỉ quan tâm đầu
tư, phát triển sản xuất, thu lợi nhuận, thiếu sự đầu tư tương xứng để cải thiện
điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Chính vì thế đã xảy ra nhiều
vụ tai nạn lao động làm chết và bị thương nhiều người, thiệt hại tài sản của
Nhà Nước và doanh nghiệp. Theo Cục An toàn lao đôn ̣ g - Bộ LĐ- TBXH
trong giai đoạn từ 2000 đến 2004, mặc dù chỉ có 10% tổng số doanh nghiệp
thực hiện báo cáo về tai nạn lao động nhưng đã cho thấy những con số đáng
ngờ: trung bình 4.245 vụ/ năm, khoảng 500 người chết, trên 4000 người bị
thương, có những người tàn phế suốt đời. Số vụ tai nạn lao động hàng năm
tăng 17, 38 %. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2005, số vụ tai nạn lao động có
người chết tăng 5,5 % . Trong năm 2010, trên toàn quốc xảy ra 5125 vụ tai
nạn lao động làm 5370 người bị nạn, trong đó, số vụ tai nạn chết người/số
người chết là 554/601 [ 3]; số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp đến hết năm
2010 là 26.928 trường hợp [27] . Điều đáng lưu tâm là số liệu được thống kê
kể trên còn thấp hơn rất nhiều so với con xảy ra trong thực tế.

Nguyên nhân chính để xảy ra tai nan ̣ lao đ ộng một mặt do chủ sử
dụng lao động thiếu quan tâm cải thiện điều kiện làm việc an toàn. Mặt khác,
do ý thức tự giác chấp hành nội quy, quy chế làm việc đảm bảo an toàn lao
đôn ̣ g của người lao động chưa cao, thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên
của cơ quan thanh tra Nhà Nước về an toàn lao đôn ̣ g. Hậu quả của thực tế trên
không chỉ gây thiệt hại về tính mạng và sức khỏe của người lao động, làm
thiệt hại tài sản của Nhà Nước mà còn ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát
triển xã hội của đất nước.
Với mong muốn nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng
pháp luật về an toàn , vê ̣sinh lao đôn ̣ g góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe
cho người lao động nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay.
Chính vì lẽ đó, học viên chọn đề tài " An toàn lao động và vệ sinh lao động
theo Luật Lao động Việt Nam" làm luận văn Thạc sỹ luật học của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
Qua tìm hiểu, học viên thấy đã có một số bài báo, công trình nghiên
cứu đề cập tới một số khía cạnh của vấn đề an toàn lao đôn ̣ g , vê ̣sinh lao
đôn ̣ g.
Về Luận văn, vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động được nghiên
cứu dưới những góc độ khác nhau như: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn
thiện Pháp luật về an toàn, vê ̣sinh lao đôn ̣ g ” của tác giả Đỗ Ngân Bình năm
2001, gần đây nhất có Luận văn của tác giả Lê Thị Phương Thúy về " An
toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong Pháp luật lao động Việt
Nam" (2008). Tuy nhiên, những công trình trên mới chỉ nghiên cứu Pháp luật
về an toàn lao đôn ̣ g , vê ̣sinh lao đôn ̣ g ở một số khía cạnh nhất định, chưa có
công trình nào nghiên cứu một cách tổng quan, toàn diện về an toàn lao đôn ̣ g
và vệ sinh lao động trong pháp luật lao động Việt Nam. Luận văn đi vào tìm
hiểu tổng hợp một số vấn đề mới với nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online