Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By saki_1922002
#963048 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương I: Khái luận về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương II: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương III: Một số kiến nghị qua nghiên cứu về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua một quá trình phát triển lâu dài, hàng không dân dụng Việt
Nam đã có những bước phát triển đáng kể từ những năm 1990 đến nay và đã
góp phần tích cực vào việc tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế của đất
nước trong thời kỳ đổi mới. Ý thức được tầm quan trọng của hàng không dân
dụng trong giai đoạn hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang quan tâm tạo điều
kiện cho ngành được phát triển thuận lợi nhất, góp phần phục vụ cho sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.
Bên cạnh những ưu thế so với một số ngành vận chuyển khác về mặt
thời gian, chất lượng dịch vụ, vận chuyển hàng không còn là một lĩnh vực
chịu nhiều rủi ro và tác động của các yếu tố chính trị, kinh tế, pháp lý, và các
tác động nằm ngoài tầm kiểm soát của con người như thiên tai, dịch bệnh...
Đặc biệt hoạt động vận chuyển hàng không không chỉ liên quan đến lĩnh vực
kinh tế, mà còn liên quan đến cả vấn đề an ninh lãnh thổ và sự an nguy của
quốc gia nói chung. Do đó các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động vận
chuyển hàng không có những đặc thù riêng và phải được sự quan tâm đặc biệt
của các nhà làm luật, cũng như của những người thi hành pháp luật.
Vận chuyển bằng đường hàng không bao gồm ba lĩnh vực là vận
chuyển vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá, và vận chuyển bưu
phẩm, bưu kiện và thư. Mỗi lĩnh vực có một tầm quan trọng nhất định trong
sự phát triển nền kinh tế đất nước. Kể từ năm 1991, Việt Nam đã có đạo luật
riêng về hàng không dân dụng với nhiều lần sửa đổi và được làm mới. Các
đạo luật này đã có các qui định khá cụ thể về vận chuyển hàng không nói
chung và vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không nói riêng. Tuy nhiên
vận chuyển hàng không là một lĩnh vực phức tạp có liên quan tới nhiều ngành
luật khác và liên quan tới các điều ước quốc tế. Có thể nói đạo luật về hàng
không dân dụng của Việt Nam hiện nay và các văn bản pháp luật khác của
Việt Nam chưa hoàn toàn đồng nhất, và bản thân nó cũng chưa chuyển hoá
được một cách thích hợp nhất các điều ước quốc tế về hàng không. Trong
thực tiễn thi hành các văn bản pháp luật về vận chuyển hàng không còn đặt ra
nhiều vấn đề cần nghiên cứu không chỉ về tính sát hợp giữa pháp luật và
thực tiễn đời sống, mà còn cho cả việc hiểu và thi hành từng qui định cụ thể
của pháp luật và điều ước quốc tế.
Vì các lẽ đó, tui lựa chọn đề tài “Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng
đường hàng không” làm đề tài cho Luận văn thạc sĩ luật học của mình.
Nhận thức rằng hoạt động vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng
không được thực hiện trên căn bản các hợp đồng, xét về mặt pháp lý, mà
trong đó hợp đồng vận chuyển giữa người vận chuyển và người gửi hàng có
vị trí trung tâm và được sự quan tâm nhiều nhất từ phía cộng đồng.
2. Mục đích nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Luận văn hướng tới việc làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp
đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không để thông qua đó đánh giá
thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này, và tiến tới việc đưa
ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa các qui định pháp luật Việt
Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không.
Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý và không mở rộng
sang lĩnh vực kinh tế hay quốc phòng, an ninh. Luận văn cũng chủ yếu tập
trung vào các vấn đề pháp luật của Việt Nam hiện nay mà không mở rộng ra
các vấn đề pháp lý có tính cách toàn cầu, cũng như các vấn đề có tính cách
lịch sử. Nếu các vấn đề nằm ngoài phạm vi nghiên cứu có được đề cập tới
trong Luận văn thì chỉ nên xem là các minh hoạ cho việc làm rõ thêm các vấn
đề pháp lý nằm trong phạm vi nghiên cứu của Luận văn.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên
cứu như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh pháp luật,
phương pháp mô hình hoá, điển hình hoá các quan hệ xã hội, phương pháp
phân tích qui phạm và phân tích tình huống.
4. Bố cục của Luận văn
Ngoài các phần mở đầu, kết luận, và phụ lục, nội dung của Luận văn
được chia thành 3 chương:
Chương I: Khái luận về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường
hàng không
Chương II: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng
hoá bằng đường hàng không
Chương III: Một số kiến nghị qua nghiên cứu về hợp đồng vận chuyển
hàng hoá bằng đường hàng không.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tranle2910
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement