Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By buiquochuu_1982
#963022 Luận văn luật:Một số vấn đề pháp lý của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp : Luận văn ThS. Luật: 5 05 15

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của sự ra đời công ty cổ phần, luận văn đi sâu phân tích để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp luật cơ bản của công ty cổ phần trong quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và phá sản thông qua các quy định trong Luật doanh nghiệp 1999, Luật phá sản doanh nghiệp ở Việt nam, đồng thời làm rõ sự phát triển của Luật doanh nghiệp mới ban hành so với Luật công ty 1990. Từ đó đưa ra một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện các công ty cổ phần trong tương lai
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
 • NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TAT
 • MỤC LỤC
 • A. PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VÊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Khái quát chung về công ty cổ phần
 • 1.1.1. Sụ ra đỏi và phát triển ciỉa công ty cổ phần
 • 1.1.2. Kliái niệm và đặc điếm của công ty cổ phần
 • 1.1.3. Vai trò ciỉa công ty cổ phần ,
 • 1.2. Qúa trình thành lập một công ty cố phần
 • 1.2.1. Các điều kiện để thành lập một công ty cổ phần
 • 1.2.2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 1999
 • CHƯƠNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • 2.1. Quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần và cổ đông
 • 2.1.1. Quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần
 • 2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ (lỗng
 • 2.2. Tổ chúc và hoạt động của bộ máy quản lý trong công ty cổ phần
 • 2.2.1. Đại hội đồng cổ đông
 • 2.2.2. Hội đồng quản trị
 • 2.2.3. Giám đốc (Tổng giám đốc)
 • 2.2.4. Ban kiểm soát
 • 2.3. Quy chế tài chính của công ty cố phần
 • 2.3.1. Cơ cấu vốn của công ty cố phần
 • 2.3.2. Các loại chứng khoán của công ty cổ phần
 • 2.3.3. Căn cứ phân chia lọi tức trong công ty cổ phần
 • CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN
 • 3.1. Tố clnức lại công ty cổ phiần
 • 3.2. Giải thể và phá sản công ty cổ phần
 • 3.2.1. Giải 3.2.2. Phá sản công ty cổ phần
 • c. PHẦN KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cuangang92
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985900 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement